Informacje osobowe dotyczące pracowników Politechniki Gdańskiej zawarte w bazie PION są aktualizowane cyklicznie, dlatego w celu potwierdzenia danych kontaktowych szukanej osoby prosimy o sprawdzenie ich w systemie informacji o pracownikach PG dostępnym pod linkiem http://www.pg.gda.pl/infos/

Publikacja Publikacja
Podgląd wydruku Podgląd wydruku
 

2010 Wpływ uproszczeń na obliczanie spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej / K. Weinerowska-Bords.

  
  
Tytuł orginalny:
Wpływ uproszczeń na obliczanie spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej / K. Weinerowska-Bords.
Streszczenie autorskie / abstrakt:
Książka poświęcona jest wybranym zagadnieniom dotyczącym obliczania spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem różnego typu uproszczeń w obliczeniach inżynierskich - ich rodzaje, przyczyny stosowania i konsekwencje. W książce skoncentrowano się na najpopularniejszych metodach inżynierskich, przede wszystkim na metodzie stałych natężeń deszczu, ale przedstawiono także mniej popularne w Polsce metody - zmodyfikowaną metodę natężeń granicznych oraz metodę współczynnika opóźnienia odpływu i metodę zmiennego współczynnika spływu. Przedstawiono problem dostępności i wiarygodności danych obliczeniowych, w tym - danych opadowych, oraz przedstawiono znaczenie prawidłowego doboru współczynnika spływu i wpływ jego wartości na zmiany wyników obliczeń. Zamieszczone w tekście przykłady obrazują problem szacunkowości wyników, szczególnie w kontekście stosowanych założeń upraszczających i przyjmowanych odgórnie wartości niektórych współczynników.
Słowa kluczowe:
SPŁYW DESZCZOWY
ZLEWNIA ZURBANIZOWANA
SPŁYW POWIERZCHNIOWY
WSPÓŁCZYNNIK SPŁYWU
METODA STAŁYCH NATEŻEŃ DESZCZU
Rok publikacji:
2010
Język publikacji:
polski
 
Kraj publikacji:
Polska
Liczba stron/ Nr stron [od-do]:
1-157
Wydawca:
Wydaw. PG