Jednostka badawcza Jednostka badawcza

Katedra Teorii i Projektowania OkrętówWydział: Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa


Telefon: 48 58 347 19 07

Główne kierunki działalności: hydromechaniczne podstawy projektowania szybkich środków transportu wodnego, symulacja numeryczna manewrów statków, hydromechaniczne aspekty założeń projektowych morskiego statku towarowego, stateczność, niezatapialność i manewrowanie jako czynniki bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska, analiza krytycznych warunków prowadzących do przewrócenia statku, dynamika wodolotów w ruchu na płatach nośnych, projektowanie pędników okrętowych, analiza niestacjonarnych zjawisk hydrodynamicznych i kawitacji na pędnikach okrętowych, zastosowanie metod optymalizacji nieliniowej w metodyce projektowania okrętów, systemy komputerowego projektowania, optymalizacji i badań parametrycznych statków transportowych, systemy komputerowego projektowania form przestrzennych, zwłaszcza obiektów pływających, komputerowa analiza i optymalizacja hydrodynamiczna kształtu kadłuba okrętu, metodyka komputerowego projektowania statków i jachtów żaglowych, komputerowa wizualizacja w projektowaniu okrętów, prace badawczo-rozwojowe i projektowe w dziedzinie konstrukcji i technologii konstrukcji okrętowych z kompozytów polimerowych, prace badawczo-rozwojowe i projektowe w dziedzinie konstrukcji i technologii urządzeń techniki głębinowej, prace badawcze w dziedzinie metodyki projektowania urządzeń techniki głębinowej i konstrukcji z kompozytów polimerowych, prace badawcze w dziedzinie modelowania matematycznego i symulacji własności ruchowych i funkcji urządzeń techniki głębinowej, produkcja małoseryjna urządzeń techniki głębinowej, produkcja małoseryjna systemów z pojazdami głębinowymi

Pracownik naukowy: mgr inż. Bogumił Porala

dr hab. inż. Lech Rowiński

mgr inż. Ryszard Partycki

Leszek Obin

dr inż. Jan Młynarczyk

mgr inż. Wojciech Nowodziński

dr inż. Janusz Stasiak

prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak, prof. zw. PG

Bartosz Zamojski

dr inż. Cezary Żrodowski

mgr inż. Lidia Wilczewska

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Janusz Świątek

mgr inż. Dang Van Hieu

dr hab. inż. Jan Michalski, prof. nadzw. PG

dr inż. Leszek Matuszewski

Jerzy Dziadkiewicz

Aleksander Górski

dr inż. Paweł Dymarski

mgr inż. Tadeusz Chruściel

dr inż. Jan Bielański

mgr inż. Joanna Boyke

mgr inż. Mirosław Grygorowicz

mgr inż. Piotr Grymajło

dr inż. Michał Krężelewski

mgr inż. Dorota Łukaszewicz

prof. dr hab. Eugeniusz Kozaczka, prof. zw. PG

mgr inż. Jan Koralewski

mgr inż. Dawid Hałoń

dr inż. Ludwik Balcer


Publikacja: 2011 Modelowanie i badania doświadczalne implantów stosowanych w operacjach laparoskopowych

2011 Stability and initial post-buckling behaviour of frame system with vertical bracings

2010 Characterization of local seabed properties using parametric echosounder

2010 Composition of data visualizations by sub-bottom profiler and multibeam echosounder in Matlab

2010 Determination of the seabed properties basing on the results of measurement by means of parametric echosounder

2010 Identification of hydroacoustic wave sources of ship in motion

2010 Identification of material model of implants applied in laparoscopic ventral hernia repair

2010 Images of the Seabed of the Gulf of Gdansk Obtained by Means of the Parametric Sonar

2010 Investigation of the underwater noise produced by ships by means of intensity method

2010 Mathemathical model of radial passive magnetic bearing

2010 Methods of data extraction from sub-bottom profiler’s signal

2010 Metoda wstępnego projektowania konstrukcji podwodnych pojemników modułu hydrolokacyjnego o zadanej pływalności obciążonych zewnętrznym ciśnieniem hydrostatycznym

2010 Modeling of the fascia-mesh system and sensitivity analysis of a junction force after a laparoscopic ventral hernia repair

2010 Morskie technologie obronne

2010 Nonlinear searching of the buried objects at the sea

2010 Opracowanie i testowanie algorytmów obliczeniowych przydatnych do formułowania metody wstępnego projektowania konstrukcji pojemników modułu hydrolokacyjnego

2010 Patent PL 206135 : Zespół napędowy pojazdu śrubowego lub pojazdu kołowego

2010 Pomieszczenie podwodno-nawodne, zwłaszcza do celów mieszkalnych

2010 Preliminary designing method of external pressure vessels for sea subsurface aplications

2010 Processing data on sea bottom structure obtained by means of the parametric sounding

2010 Prototyp wdrożeniowy elektrycznego pierścieniowego zespołu napędowego łożyskowanego elektromagnetycznie, uszczelnianego cieczami ferrofluidalnymi – budowa i badania eksploatacyjne

2010 Range measurements for sea bottom sediments characterization

2010 Sea bottom structure investigation by means of acoustic methods

2010 Searching of the buried objects into the sea bottom by means of nonlinear acouctic methods

2010 Sounding of Layered Marine Bottom – Model Investigations

2010 Studium identyfikacji elementów zbioru założeń projektowych autonomicznego modułu hydrograficznego do monitorowania pól fizycznych środowiska morskiego

2010 Studium metod wyznaczania sił odrywania obiektów od dna akwenu przydatnych do projektowania autonomicznych modułów hydrolokacyjnych służących do pomiarów pól fizycznych środowiska morskiego

2010 The calculation long-term physical field created by water flow around the ship

2010 The examination of the structure of the upper layers of the seabed by the means of the parametric sonar

2010 Zbiornik zwłaszcza do hodowli młodych ryb w akwenie wodnym

2009 Detachable mine destruction device for a single shot mine disposal venicle

2009 Limiting factors of a mine hunting mission using a single shot vehicle system

2009 Model matematyczny i algorytm komputerowy wyznaczania konfiguracji geometrycznej, sił grawitacji i wyporu hydrostatycznego w metodzie projektowania autonomicznych modułów hydrolokacyjnych do pomiaru własności fizycznych środowiska morskiego

2009 Parametric method for determination of motion characteristics of underwater vehicles, applicable in preliminary designing.

2009 Patent PL nr 200173 : Sposób prowadzenia badań dna akwenu wodnego

2009 Patent PL nr 202254 : Sposób urządzenie do zwalczania min morskich

2009 Patent PL nr 204136 : Sposób żeglugi statku, zwłaszcza hotelowo-wycieczkowego, po krętych, płytkich śródlądowych, nieuregulowanych drogach wodnych z niskozawieszonymi przeszkodami o małym prześwicie między lustrem wody a przeszkodą, i ze śluzami o niewielkich gabarytach, oraz luksusowy statek hotelowo-wycieczkowy dostosowany do żeglugi po takich drogach wodnych

2009 Pojazd do niszczenia min morskich.

2009 Raport końcowy projektu badawczego pt Pierścieniowy pędnik morski łożyskowany magnetycznie - stabilizacja położenia wirnika lewitującego w polu magnetycznym

2009 Ring thruster – a preliminary optimisation study

2009 Sposób transformacji obrazów z wielu ruchomych kamer i innych urządzeń obrazujących.

2009 Stateczność układu ram ze stężeniami pionowymi

2009 Statek głębinowy zdalnie sterowany

2009 Studium modeli matematycznych wyznaczania sił hydrodynamicznych w metodzie projektowania autonomicznych modułów hydrolokacyjnych służących do pomiarów pól fizycznych środowiska morskiego

2009 Urządzenie zabezpieczająco-odpalające zwłaszcza dla morskich urządzeń pirotechnicznych

2009 Uszczelnienie ferromagnetyczne dla łożyska tocznego

2009 Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną

2009 Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną

2009 Wpływ kąta dryfu na poprzeczną stateczność jednostek półślizgowych. Cz. 3.

2008 A model of risk for assessment of ships in damaged conditions

2008 A parametric method for evaluation of resistance of swath ships

2008 Alternatywna metoda oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Gotowość systemu statek w analizie ryzyka

2008 Analiza bezpieczeństwa ruchu statku na wodach ograniczonych przy użyciu metod CFD

2008 Articulated warhead mine disposal vehicle

2008 Assessment of ship squat in shallow water using CFD

2008 Badania eksperymentalne charakterystyk hydrodynamicznych pędnika strugowodnego

2008 Koncepcje nowej generacji statków pasażerskich i towarowych dla żeglugi śródlądowej polskimi szlakami wodnymi w relacji wschód-zachód

2008 Modeling of hazards, consequences and risk for safety assessment of ships in damaged conditions in operation

2008 Observation of sub-bottom sediment in the southern baltic by means of onlinear acoustics method

2008 Pojazdy głębinowe budowa i wyposażenie : Technika głębinowa.

2008 Selected results of the parametric sounding of the Gdansk Bay

2008 The application of magnetic fluids in sealing nodes designed for operation in difficult conditions and in machines used in sea environment

2008 The application of magnetic fluids in sealing nodes designed for operation in difficult conditions and in machines used in sea environment

2007 3D Form analysis of rope deformation with long towed underwater hydroacoustic antenna

2007 A method for selection of parameters of ship propulsion system fitted with compromise screw propeller

2007 An electric ring thruster as auxiliary manoeuvring propulsion system for watercraft – construction analysis

2007 Analiza ryzyka i ocena bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym

2007 Assessment of ship squat in shallow water using CFD

2007 Badania pękania udarowego w konstrukcjach przekładkowych poliestrowo-szklanych z rdzeniem z pianki PVC

2007 Buried objects detection by means of nonlinear acoustics method in the shallow water

2007 CFD ship squat determination method validation by GPS-RTK measurements

2007 Concept of implementation of open water model tests for assessment of safety of ships in damaged conditions

2007 Design and operational problems of safety of surface naval and merchant ships in damaged conditions

2007 Experimental research on effectiveness of the magnetic fluid seals for rotary shafts working in water

2007 Identification of hydroacoustic wave emitted from floating units during mooring tests

2007 Measurement of the underwater ship noise by means of the sound intensity method

2007 Metody przydatne do wspomaganego komputerem projektowania wstępnego statków śródlądowych

2007 Model of identification of events and accident scenarios for a method of risk and safety assessment of ships in damaged conditions

2007 Modelowanie opływu lepkiego płata oraz śruby okrętowej metodą objętości skończonej

2007 Ocena bezpieczeństwa statku uszkodzonego na podstawie oceny ryzyka

2007 Ring thruster – a preliminary optimisation study of ferrofluid seal and propeller

2007 Searching for objects under the sea bed bythe acoustic method

2007 Sound intensity in ships noise measuring

2007 Statistical data of hull main parameters useful for preliminary design of SWATH ships

2007 The analysis of hydrodynamic forces and shape of towrope for an underwater vehicle

2007 Wpływ kąta dryfu na poprzeczną stateczność jednostek półślizgowych. Cz. 2.

2006 A design concept of ecological tourist-passenger ship intended for Berlin – Królewiec (Kaliningrad) inland waterway service

2006 A method for assessing hazards, risks and safety of damaged ships at sea

2006 A method for predicting main propulsion power for inland waterways push trains

2006 A method for predicting propeller-hull interaction, applicable to preliminary design of inland waterways ships

2006 A performance-oriented risk-based method for assessment of safety of ships. Modelling uncertainties in hazard and risk analysis

2006 Algorytm strukturalny prognozowania kosztów budowy kadłuba statków śródlądowych na etapie projektowania wstępnego

2006 Alternatywna metoda oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Metody niepewności w analizie ryzyka

2006 Badania modelowe charakterystyk hydrodynamicznych śrub napędowych pojazdów głębinowych

2006 Classification of underwater objects by means of an acoustic method

2006 Design and operational problems of safety of surface naval and merchant ships in damaged conditions

2006 Design and operational problems of safety of surface naval and merchant ships in damaged conditions

2006 Design of the model foils

2006 Experimental evaluation of high frequency side scan sonar as object search and identification tool

2006 Geographic Information System (GIS) tools for aiding development of inland waterways fleet

2006 Hydrofoil craft motions in rough sea

2006 Influence of streamer position and orientation on water velocity field in fish farming tank model and influence of streamer hole size on water velocity

2006 Metody wyznaczania masy i kosztów budowy statków śródlądowych opracowane na użytek projektowania wstępnego statków Projektu UE Eureka E!3065 InCoWaTranS

2006 Metody wyznaczania parametrów układu napędowego statków śródlądowych opracowane na użytek projektowania wstępnego statków Projektu UE Eureka E!3065 InCoWaTranS

2006 New methods of underwater ship noise classification

2006 Opracowanie systemu komputerowego przydatnego do wspomagania projektowania wstępnego statków śródlądowych

2006 Probability analysis of life Raft capsizing on rough sea

2006 Results of measurements water velocity distribution field in model of the tank

2006 Searching of buried objects in very shallow water by means of acoustic methods

2006 Syntetyczna struktura jednostkowych kosztów technologicznych budowy kadłuba statku w aktualnych krajowych realiach rynkowych

2006 The analysis of the system towing rope with long underwater object

2006 Underwater acoustics - modern applications and challenges

2006 Underwater surface ship signature

2006 Własności techniczno-funkcjonalne członowego statku śródlądowego w wersji wycieczkowo-pasażerskiej – m/v Eureka I i w wersji sanatoryjno-pasażerskiej – m/v Eureka II

2006 Włókna i kompozyty aramidowe - możliwości i ograniczenia

2006 Wpływ kąta dryfu na poprzeczną stateczność jednostek półślizgowych

2006 Współczesna działalność ośrodka doświadczalnego w Iławie

2005 Metoda projektowania optymalnych parametrów śrub kompromisowych i prędkości marszruty statków śródlądowych na akwenach ograniczonych

„Sposób i urządzenie do ulepszania własności wewnętrznych powierzchni rurociągów wykonanych z materiałów termoplastycznych” z dnia 11.12.2009

„Sposób uszczelnienia własności spoin i zgrzein w polimerach termoplastycznych” zgłoszenie patentowe z dnia 11.12.2009,

„Zgłoszenie patentowe „Statek głębinowy zdalnie sterowany” z dnia 30.01.2009, nr rek. 084633,11.12.2009

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 listopada 2010 - Nagroda zepołowa za osiągnięcia naukowe za opracowanie i przygotowanie wdrożenia wyrobu oznaczonego kryptonimem GŁUPTAK, Minister prof. Barbara Kudrycka

Poprzeczne łożysko ślizgowe smarowane cieczą magnetyczną (zgłoszenie patentowe)

Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie magnetyczne wałka (zgłoszenie patentowe)

Sposób i urządzenie do mocowania przedmiotów na linach lub łańcuchach

Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego (zgłoszenie patentowe)

Uszczelnienie pędnika wodnego pierścieniowego nr P.385932 z dnia 22.08.2008,

Zespół napędowy pojazdu śrubowego lub pojazdu kołowego patent nr 206135 wydany 2010.09.09

Zgłoszenie , „Uszczelnienie ferromagnetyczne dla łożyska toczonego” z dnia 24.04.2009, dr inż. Matuszewski L.

Zgłoszenie , „Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną” zdnia 24.04.2009, inż. Matuszewski L

Zgłoszenie , „Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną”z dnia 24.04.2009, dr inż. Matuszewski L.

Zgłoszenie „Sposób ulepszenia łożyskowania wirnika napędu podwodnego” z dnia 08.12.2009, dr inż. Matuszewski L.

Zgłoszenie „Sposób uszczelnienia stojana napędu pojazdu podwodnego”, dr inż. Matuszewski L.z dnia 07.10.2009

Zgłoszenie „Sposób uszczelnienia wirnika napędu pojazdu podwodnego”, dr inż. Matuszewski L z dnia 07.10.2009


Patent: Patent PL nr 202254 : Sposób urządzenie do zwalczania min morskich, Politechnika Gdańska, Gdańsk, PL; Twórcy: L. Rowiński, L. Obin, B. Porala. Zgłosz. nr 360340 z dn. 29.11.2004. Opubl. WUP nr 06/2009 z dn. 30.06.2009.

Statek głębinowy zdalnie sterowany, Zgłoszenie patentowe nr P 387153 z dn 30.01.2009.


Laboratorium: Laboratorium Hydromechaniki Okrętu


Grant: 2010-11-29 Aktywny bezzałogowy system wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych w obszarach wodnych

2010-11-19 Opracowanie metody modelowania dynamiki obiektów oceanotechnicznych (offshore) poddanych oddziaływaniu środowiska

2010-11-16 Opracowanie modelu do analizy i oceny zachowania się statku w czasie katastrofy z wykorzystaniem modelu ryzyka nieprzetrwania kolizji przez statek

2009-12-21 Opracowanie technologii wykonania i analizy sygnatur pól fizycznych jednostek pływających w aspekcie obrony biernej okrętu

2008-07-08 Teoretyczne i eksperymentalne badania zjawisk podczas wybuchu kształtowego ładunku kumulacyjnego w środowisku wodnym przy różnym ciśnieniu hydrostatycznym

2007-07-09 Prototyp wdrożeniowy elektrycznego pierścieniowego zespołu napędowego łożyskowanego elektromagnetycznie; uszczelnianego cieczami ferrofluidalnymi-budowa i badania eksploatacyjne

2006-11-30 Alternatywna metoda oceny bezpieczeństwa statku w oparciu o ocenę ryzyka

2006-07-25 Opracowanie i budowa prototypu autonomicznego pojazdu głębinowego platformy dla urządzeń do rozpoznania taktycznego środowiska przed działaniem sił morskich oraz wykrywania min morskich i innych obiektów

2006-04-21 Pierścieniowy pędnik morski łożyskowany magnetycznie - stabilizacja położenia wirnika lewitującego w polu magnetycznym.

Badania krytycznych technologii dla podwodnego robota mobilnego dużej mocy z wielosensorowym zestawem rozpoznawczym.