Pracownik B+R Pracownik B+R

prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PGImię: Andrzej

Nazwisko: Czyżewski

Tytuł zawodowy: mgr inż.

Tytuł naukowy: prof. dr hab.

Słowa kluczowe: inżynieria dźwięku i obrazu
systemy multimedialne

Dziedzina nauki: 35 - telekomunikacja
28 - informatyka
33 - biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Publikacja: 2011 Fluctuation-enhanced scent sensing using a single gas sensor

2010 Sposób i układ do emisji substancji zapachowych

2010 3D Morphable Models Application for Expanding Face Database Limited to Single Frontal Face Per Person

2010 A framework for automatic detection of abandoned luggage in airport terminal

2010 A novel tonality estimation method of spectral components for audio coding applications

2010 Acoustic radar employing particle velocity sensors

2010 Advanced surveillance and operational communication system employing mobile terminals

2010 Advances in Multimedia and Network Information System Technologies

2010 Algorytm ekstrakcji cech biometrycznych twarzy

2010 Algorytmy do korygowania zapisu dźwięku filmowego

2010 Analiza zachowań tłumu w multimedialnym systemie bezpieczeństwa

2010 Audio content analysis in the urban area telemonitoring system

2010 Automatic audio-visual threat detection

2010 Automatic localization and continous tracking of mobile sound source using passive acoustic radar

2010 Automatyczna lokalizacja źródła dźwięku w obecności zakłóceń z wykorzystaniem wektorowych czujników akustycznych

2010 Badanie i terapia zaburzeń widzenia obuocznego wspomagana przez bezkontaktowy system śledzenia punktu fiksacji wzroku

2010 Binocular Vision Impairments Therapy Supported By Contactless Eye-gaze Tracking System

2010 Camera angle invariant shape recognition in surveillance systems

2010 Controlling computer by lip gestures employing neural network

2010 Corrupted speech intelligibility improvement using adaptive filter based algorithm

2010 Dangerous sound event recognition using Support Vector Machine classifiers

2010 Double talk detector based on audio watermarking

2010 Face recognition by humans with gaze-tracking system Cyber-Eye

2010 Frequency based criterion for distinguishing tonal and noisy spectral components

2010 Frequency based criterion for distinguishing tonal and noisy spectral components.

2010 Gaze-tracking and acoustic vector sensors technologies for PTZ camera steering and acoustic event detection

2010 Gaze-tracking based audio-visual correlation analysis employing quality of experience methodology

2010 Gesture-based computer control system

2010 Human-Computer Interface Based on Visual Lip Movement and Gesture Recognition

2010 Improving automatic surveillance by sound analysis

2010 Influence of accelerometer signal pre-processing and classification method on human activity recognition

2010 Long-term comparative evaluation of an acoustic climate in selected schools before and after the acoustic treatment

2010 Long-term comparative evaluation of an acoustic climate in selected schools before and after the acoustic treatment

2010 Metody i algorytmy modyfikacji sygnału do celu wspomagania rozumienia mowy przez uczniów z pogorszoną rozdzielczością czasową słuchu

2010 Moving object tracking algorithm evaluation in autonomous surveillance system

2010 Multimedia Browser Controlled by Head Movements

2010 Multimedialny system monitorowania hałasu

2010 Paremetrization of sounds for recognizing hazarodus events

2010 Performance evaluation of video object tracking algorithm in autonomous surveillance system

2010 Performance evaulation of video object tracking algorithm in autonomous surveillance system

2010 Performance of Watermarking-based DTD Algorithm Under Time-varying Echo Path Conditions

2010 Real-time speech streching for supporting hearing impaired schoolchildren

2010 Real-time speech-rate modification experiments

2010 Reduction of parasitic pitch variations in archival musical recordings

2010 Resolving conflicts in object tracking for automatic detection of events in video

2010 Robustness analysis of watermarking-based dtd algorithm under time-variable echo conditions

2010 Scent emitting multimodal computer interface for learning enhancement

2010 Smart Pen - new multimodal computer control tool for graphomotorical therapy

2010 Speech synthesis controlled by eye gazing

2010 Superresolution algorithm to video surveillance system

2010 System eliminacji echa akustycznego bazujący na znakowaniu sygnałów fonicznych

2010 System inteligentnego monitoringu

2010 Time-domain prosodic modifications for text-to-speech synthesizer

2010 Vehicle classification based on soft computing algorithms

2010 Verification of the Parameterization Methods in the Context of Automatic Recognition of Sounds Related to Danger

2010 Video content analysis in the urban area telemonitoring system

2010 Virtual keyboard controlled by eye gaze employing speech synthesis

2010 Virtual touchpad – video-based multimodal interface

2009 A double-talk detector using audio watermarking

2009 A fMRI audio system for temporary hearing threshold shifts studies

2009 A genetic algorithms application to railway noise prediction

2009 A genetic algorithms application to railway noise prediction

2009 A new methodological approach to the noise threat evaluation based on the selected physiological properties of the human hearing system

2009 Accelerometer signal pre-processing influence on human activity recognition

2009 An Intuitive Graphical User Interface for the Parkinson’s Disease Patients

2009 Audio codec employing frequency-derived tonality measure

2009 Computer based system for strabismus and amblyopia therapy

2009 Concentration tests, an application of gaze tracker to concentration exercises

2009 Dynamic computation of acoustic field distribution in the city area employing a computer cluster

2009 Dynamic computation of acoustic field distribution in the city area employing a computer cluster

2009 Dynamic noise mapping in the city of Gdansk

2009 Dynamic noise mapping in the city of Gdansk

2009 Enhancement of computer character animation utilizing fuzzy rules

2009 Estimation of object size in the calibrated camera image = Estymacja rozmiaru obiektów w obrazach ze skalibrowanej kamery

2009 Further developments of parameterization methods of audio stream analysis for secuirty purposes

2009 Gesture recognition framework for multimedia content viewer controlling

2009 Innowacje wysokich technologii - przykłady komercjalizacji produktów innowacyjnych W : Pre-Event Globe Forum - Innovation Summit Conference, 27 October 2009

2009 Interfejsy multimodalne –nowe sposoby komunikowania się z komputerem W : XXV Jubileuszowe Jesienne Spotkania PTI : Innowacyjność

2009 Lip movement and gesture recognition for a multimodal human-computer interface

2009 Lipmouse - novel multimodal human-computer interaction interface

2009 Long-term continuous complex acoustical climate evaluation in selected schools

2009 Long-term continuous complex acoustical climate evaluation in selected schools

2009 Mobline multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu u mowy na urządzenia klasy PDA

2009 Modelowanie jakości powietrza w powiązaniu z modelem numerycznym miasta z wykorzystaniem oprogramowania działającego na platformie wieloprocesorowej

2009 Multimedia online urban noise monitoring system

2009 Multimedia online urban noise monitoring system

2009 Multimedia system supporting identification and combating crime and violence - project progress and hitherto results W : IV Międzynarodowa konferencja policyjna, Warszawa 22-23 kwiecień 2009r

2009 Multimedialny System monitorowania hałasu

2009 Multimedialny system szacowania wpływu hałasu na słuch z zastosowaniem środków teleinformatycznych

2009 Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości oraz terroryzmu

2009 New method for personalization of avatar animation

2009 New technology for hearing stimulation employing the SPS-S method

2009 Perform : personalised disease management for chronic neurodegenerative diseases: the parkinson s disease and amyotrophic lateral sclerosis cases

2009 Poprawa zrozumiałości mowy w obecności zakłóceń z wykorzystaniem algorytmu opartego na filtracji adatacyjnej

2009 Projekty z dziedziny zaawansowanego monitoringu realizowane w PG W : Konferencja: Bezpieczeństwo – Innowacyjność – Gospodarka, 27 sierpnia 2009

2009 Selected double applications of multimedia technology W : Bezpieczeństwo i wyrównywanie szans kierunkiem działań Unii Europejskiej w XXI wieku, 6-9.12.2009 Owińska/Poznań

2009 Smart pen - new multimodal computer control tool for dyslexia therapy

2009 Software for calculation of noise maps implemented on the supercomputer

2009 SPS-S - nowa metoda stymulacji słuchowej

2009 Surveillance camera tracking of GEO positioned objects

2009 Time-scale modification of speech signals for supporting hearing impaired schoolchildren

2009 Tonality Estimation and Frequency Tracking of Modulated Tonal Components

2009 Zaawansowane technologie monitoringu wizyjnego i dźwiękowego

2009 Zastosowania analizy dźwięku i obrazu do identyfikacji zagrożeń W : Konferencja Zespołu Naukowo-Przemysłowego przy Radzie Uzbrojenia MON, WAT, Warszawa 13.05.2009. - skrypt prezentacji

2009 Zastosowanie spowalniania wypowiedzi w celu poprawy rozumienia mowy przez dzieci w szkole

2008 A low complexity double-talk detector based on the signal envelope

2008 A method and circuit for acoustic echo cancellation in VoIP terminal

2008 A novel dynamic noise maps visualization tool

2008 A portable device for voice monitoring

2008 An application for vector-based dynamic noise maps generation

2008 An application for vector-based dynamic noise maps generation

2008 Automatic Singing Voice Recognition Employing Neural Networks and Rough Sets

2008 Automatic system for audio-video material reconstruction and archiving

2008 Comparison of developed gaze point estimation methods

2008 Contactless hearing aid

2008 Drift, wow and flutter measurement and reduction in shrunken movie soundtracks

2008 Evaluation of excessive noise effects on hearing employing psychoacoustic dosimetry

2008 Examining Kalman filters applied to tracking objects in motion

2008 Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing

2008 Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing

2008 Hearing-screening tests based on filtered sounds and on speech-in-noise intelligibility tests

2008 Improving signal quality of a speech codec using hybrid perceptual-parametric algorithm

2008 Investigation of the road noise source employing an automatic noise monitoring station

2008 Komputerowy korektor mowy i program do terapii jąkania

2008 Metody korekcji zniekształceń dźwięku i obrazu opracowane w ramach europejskiego projektu PrestoSpace

2008 Metody korekcji zniekształceń dźwięku i obrazu opracowane w ramach europejskiego projektu PrestoSpace

2008 Mobile multimedia hearing and speech screening applications

2008 Moving object detection and tracking for the purpose of multimodal surveillance system in urban areas

2008 Multimedia services applied to noise and hearing monitoring and measuring

2008 New generation speech aid for stuttering people

2008 New generation speech aid for stuttering people

2008 Novel approaches to wideband speech coding

2008 Objects classification based on their physical sizes for detection of events in camera images

2008 Optimizing localization of noise monitoring stations for the purpose of inverse engineering applications

2008 Psychoakustyczna dozymetria hałasowa w multimedialnym systemie monitorowania hałasu

2008 Road noise mapping in the city area: measurements compared to model-based estimations

2008 Road noise prediction results compared to real measurements in Gdansk surroundings

2008 Rozbudowa systemu przesieowego badań słuchu Słyszę o funkcje diagnozowania wpływu hałasu na słuch

2008 Sposób i układ ostrzegania dla przejazdów kolejowych

2008 Sposób i układ tłumienia echa akustycznego w terminalu VoIP

2008 Sposób i urządzenie do wspomagania treningu pisania

2008 System komputerowy i sposób korzystania z komputera

2008 The noise induced harmful effects assessment using psychoacoustical noise dosimeter

2008 Validation of Harmonoise/Imagine traffic noise prediction model by long term noise and traffic monitoring

2008 Zastosowanie superkomputera do tworzenia dynamicznych map hałasu

2007 Aparat słuchowy

2007 Application of the psychoacoustic noise dosimeter for the determination of noise impact on hearing

2007 Application of the psychoacoustic noise dosimeter for the determination of noise impact on hearing

2007 Automatic singing voice recognition employing neural networks and rough sets

2007 Bezkontaktowy aparat słuchowy

2007 Bezkontaktowy aparat słuchowy

2007 Determining the noise impact on hearing using psychoacoustical noise dosimeter

2007 Determining the noise impact on hearing using psychoacoustical noise dosimeter

2007 DSP techniques for determining Wow distortions

2007 Examining possibilities of transmitting signals to inner ear employing bone-conductive ultrasound carrier

2007 Metoda i uklad tłumienia echa akustycznego w terminalu VoIP wykorzystująca technikę znakowania sygnału

2007 Microelectronics applications to communication senses diagnostics and therapy.

2007 Monitoring stanu środowiska - nowe szanse technologiczne

2007 Multimedia Applications for the Hearing Impaired.

2007 Multimedia noise monitoring system

2007 New generation aids for laryngectomy patients

2007 New generation artificial larynx

2007 Some techniques for wow effect reduction

2007 Special hearing aid for stuttering people

2007 Speech codec enhancements utilizing time compression and perceptual coding

2007 Sposób i układ do monitorowania ruchu pojazdów i hałasu komunikacyjnego

2007 Système multimedia du monitoring du bruit

2007 Teleinformatyczna akwizycja i przetwarzanie danych dla potrzeb diagnostyki środowiska aglomeracji miejskich

2007 Virtual hearing aid – a computer application for simulating hearing aids performance

2007 Visual Traffic Noise Monitoring in Urban Areas

2006 A hybrid speech codec employing parametric and perceptual coding techniques

2006 A hybrid speech codec employing parametric and perceptual coding techniques

2006 Accidental wow defect evaluation using sinusoidal analysis enhanced by artificial neural networks

2006 Accidental wow evaluation based on sinusoidal modeling and neural nets prediction

2006 Applications of knowledge technologies to sound and vision engineering

2006 Audiovisual speech recognition for training hearing impaired patients

2006 Computational intelligence approach to archival musical recordings

2006 Contactless hearing aid designed for infants

2006 Cyfrowa krtań elektroniczna

2006 Cyfrowy korektor mowy (wersja rozwojowa 2005)

2006 Digital hearing aid with time and spectral transposition

2006 Digital hearing aid with time and spectral transposition.

2006 Distributed multimedia processing in mobile networks using semantically-enriched web services

2006 Dithering strategy applied to tinnitus masking

2006 Dithering strategy applied to tinnitus masking.

2006 Hearing aid operating in acoustical free field

2006 High quality speech codec employing sines+noise+transients model

2006 High quality speech codec employing sines+noise+transients model. Algorytm kodowania sygnału mowy z zachowaniem wysokiej jakości wykorzystujący model sinusy+szum+transjenty

2006 High quality speech coding using combined parametric and perceptual modules. Kodowanie sygnału mowy z zachowaniem wysokiej jakości przy wykorzystaniu modułu parametrycznego i perceptualnego

2006 I can hear - a system for universal hearing screening

2006 Improving signal quality in speech codec using hybrid perceptual-parametric algorithm. Poprawa jakości sygnału w kodekach mowy przy użyciu hybrydowego, parametryczno-perceptualnego algorytmu kodowania

2006 Intelligent algorithms for movie sound track restoration

2006 It applications for the remote testing of hearing.

2006 Metody detekcji transjentów do zastosowań w hybrydowym kodeku mowy

2006 Multimedia mobile services for the semantic web

2006 Multimedia mobile services for the Semantic Web

2006 New digital aids for pateints after laryngectomy

2006 New digital aids for pateints after laryngectomy

2006 New generation aids for laryngectomy patients

2006 Noise threat impact on hearing in schools and student s music clubs

2006 Oprogramowanie do analizy mowy osób po laryngektomii

2006 Polish Internal Security Platform, Pomeranian Special Economic Zone @ Gdansk Security Centre. Concept, organization and cooperation

2006 Poprawa jakości sygnału w kodekach mowy za pomocą kodowania perceptualnego

2006 Role of various parametres in automatic classification of musical instrument sound.

2006 Rozproszone przetwarzanie multimediów w sieciach mobilnych z zastosowaniem usług sieciowych wzbogaconych o warstwę semantyczną

2006 Simulation of electric hearing - influence of simulation parameters on quality of output signal

2006 Syntetyzer mowy dla osób po laryngektomii

2006 Tinnitus diagnosis and therapy method employing ultrasound dithering.

2006 Transient detection algorithms for speech coding applications

2006 Transient detection for speech coding applications

2006 Urządzenia kalibracyjne i oprogramowanie do diagnozy zaburzeń słuchu, wzroku i mowy (wersja rozwojowa 2005)

2006 Urządzenie i oprogramowanie audiometryczne (wersja rozwojowa 2005)

2006 Vowel recognition based on acoustic and visual features

2005 Advanced speech archiving and restoration system for aviation applications // W: TEHOSS 2005 : IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security and Safety : proceedings : Gdańsk, Poland, September 28-30, 2005 / ed. A. Stepnowski : co-ed. A. Ruciński, K. Kosmowski. - Gdańsk : Gdańsk Univ. Technol. 2005. - S. 333-342 : 11 rys. - Bibliogr. 14 poz. - ISBN 83-917681-9-8 Zaawansowany system rejestracji i rekonstrukcji mowy dla potrzeb lotnictwa. Gdańsk, 28-30 September 2005

2005 Application of hybrid signals processors to speech and hearing aids // Audiofonologia. - Suplement 2005 (2005), s. 41 - 8th International Conference on Advances in Diagnosis and Treatment of Auditory Disorders, Kajetany, 19-21 May 2005. ISSN 1425-3089 Zastosowanie hybrydowych procesorów sygnałowych w protezach słuchu i mowy.

2005 Applications of perceptual masking and dither noise in audiology. // W: 7th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering : Book of Abstract, Nymphaio, Greece, 8-11 September 2005. - Nymphio: Nikios School, 2005. - S. 12 Zastosowanie zjawiska maskowania i ditheringu w audiologii. Nymphaio, Grecja,

2005 Audiovisual speech recognition for training hearing impaired patients // W: 7th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering : Book of Abstract, Nymphaio, Greece, 8-11 September 2005. - Nymphio: Nikios School, 2005. - S. 28 Audiowizualne rozpoznawanie mowy na potrzeby treningu osób z wadami słuchu Nymphaio, Grecja

2005 Computer modeling of perceptual masking and its audiology applications // Audiofonologia. - Suplement 2005 (2005), s. 5 - 8th International Conference on Advances in Diagnosis and Treatment of Auditory Disorders, Kajetany, 19-21 May 2005. ISSN 1425-3089 Komputerowe modelowanie zjawiska maskowania w zastosowaniach do audiologi.

2005 DSP techniques in wow defect evaluation // W: SIGNAL PROCESSING 2005 : Chapter Circuits and Systems Poland Section : workshop proceedings : Poznan, 30th September 2005 /Ins. Electrical and Electron. Eng. Inc. ; Poznan Univ. Technol. et all. . - Poznan : Pozn. Univ. Technol. , 2005. - S. 103-108 : 9 rys., 1 tab. - Bibliogr. 5 poz. Metody DSP wykorzystywane do określenia przepisu drżenia dźwięku. Poznań, 30 September 2005

2005 Intelligent algorithms for optical track audio restoration // W: RSFDGrC 2005 : The 10th International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing, Regina, 31.8.2005-3.9.2005 / eds: D. Ślęzak, J.T. Yao, J.F. Peters, W. Ziarko, X. Hu. - Berlin: Springer, 2005. - S. 283-293 : 7 rys. - Bibliogr. 28 poz. -(LNCS /eds: J.G. Carbonell, J. Siekmann, ISSN 0302-9743 ; 3642).- ISBN-10 3-540-28660-8, ISBN-13 978-3-540-28660-8 Inteligentne algorytmy redukcji zniekształceń dźwięku w optycznych ścieżkach fonicznych. Regina, Kanada, 31.8.2005-3.9.2005

2005 Intelligent system for environmental noise monitoring. // W: Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent Systems, /eds: B. Dunin-Kęplicz, A. Jankowski, A. Skowron, M. Szczuka. - Berlin: Springer, 2005. - S. 397-410 : 9 rys., 3 tab. - Bibliogr. 10 poz. - ISBN 3-540-23245-1 - (Advances in Soft Computing, /ed. J. Kacprzyk, ISSN 16-15-3871) Inteligentny system monitorowania środowiska.

2005 Interdyscyplinarne ujęcie problemu szumów usznych i wynikające z niego technologie elektronicznego wspomagania diagnostyki i terapii. // Audiofonologia. - vol. 25 (2004), s. 27-34 : 8 rys. - Bibliogr. 21 poz. - ISSN 1425-3089

2005 Internet-based automatic hearing assessment system // W: 119 AES Convention, New York, 7-10 October, 2005. - New York: AES, 2005 Convention Paper 6626. - 7 s. : 6 rys., 1 tab. - Bibliogr. 6 poz. System badania słuchu w Internecie. New York, USA

2005 Interpretacja sposobu powstawania szumów usznych i jej wykorzystanie terapeutyczne. // W: XVII Krajowe Sympozjum Audiologiczne : Sesja plenarna III : Abstract, Władysławowo-Cetniewo, 29.09-01.10.2005. - Władysławowo: SAPTO. - S. 58 Władysławowo-Cetniewo, 29.09-01.10.2005

2005 Methods for detection and removal of parasitic frequency modulation in audio recordings

2005 Modelowanie maskowania perceptualnego i jego zastosowania w protetyce słuchu. // W: XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne : sesja plenarna III : Abstract, Władysławowo-Cetniewo, 29.9-1.10.2005. - Władysławowo: SAPTO - S. 65 Władysławowo-Cetniewo, 29.9-1.10.2005

2005 Multitask Noisy Speech Enhancement System // W: AES 26th International Conference Audio Forensics in the Digital Age, Denver, USA, 7-9 July, 2005. - Denver: AES, 2005. - S. 95-103 : 15 rys. - Bibliogr. 13 poz. Wielozadaniowy system poprawy zrozumiałości mowy. Denver, USA, 7-9 July 2005

2005 New algorithms for wow and flutter detection and compensation in audio // J. Audio Eng. Soc. - Vol. 53, nr 7/8 (2005), s. 669. - ISSN 15494950 Nowe algorytmy detekcji i redukcji drżenia dźwięku.

2005 New algorithms for wow and flutter detection and compensation in audio // W: 118 AES Convention, 28-31 May 2005, Barcelona, Spain. - Barcelona: AES, 2005 Convention Paper 6353. - 14 s. : 16 rys. - Bibliogr. 11 poz. Nowe algorytmy detekcji i redukcji drżenia dźwięku.

2005 Perceptual masking and dithering to ease communication with audiology patients Zastosowanie zjawiska maskowania i metody ditheringu w przypadku pacjentów z szumami usznymi // W: 3rd International Conference on Telemedcicine and Multimedia Communication : Communication Scientific Program : Abstract Book, Kajetany, 8-9 October 2005. - Kajetany: ICHS (International Center of Hearing and Speech), 2005. - S. 30

2005 Pitch etection enhancement employing music prediction. // J. of Intelligent Information Systems. - Vol. 24, nr 2-3 (2005), s. 223-251: 22 rys., 4 tab. - Bibliogr. 30 poz. (JIIS-NO00000324) Detekcja częstotliwości podstawowej z wykorzystaniem predykcji neuronowej.

2005 Project DESYME - development system for mobile services // W: KST 05 : Krajowe Sympozjum Telekomunikacji 2005 : Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 7-9 września 2005 / Polska Akademia Nauk ; Komitet Elektroniki i Telekomunikacji et al. . Tom A: 0. Referaty plenarne, PS. Przetwarzanie sygnałów, TM. Techniki multimedialne, RK. Radiokomunikacja, RT. Radiofonia i Telewizja. – Warszawa : Ins. Telekom. P. Warsz., 2005. – S. 237-241 : 2 rys. - Bibliogr. 4 poz. – ISSN 1234-4699 Projekt DESYME - środowisko do tworzenia usług mobilnych Bydgoszcz, 7-9 września 2005

2005 Projekt COPSIMO - nowe techniki dystrybucji multimediów // Przegląd Telekomunikacyjny. - Nr 8-9 (2005), s. 306-308. - Bibliogr. 4 poz. - ISSN 1230-3496

2005 Projekt COPSIMO - nowe technologie dystrybucji multimediów // W: KST 05 : Krajowe Sympozjum Telekomunikacji 2005 : Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 7-9 września 2005 / Polska Akademia Nauk ; Komitet Elektroniki i Telekomunikacji et al. . Tom A: 0. Referaty plenarne, PS. Przetwarzanie sygnałów, TM. Techniki multimedialne, RK. Radiokomunikacja, RT. Radiofonia i Telewizja. – Warszawa : Ins. Telekom. P. Warsz., 2005. – S. 233-236. - Bibliogr. 4 poz. – ISSN 1234-4699 Bydgoszcz, 7-9 września 2005

2005 Projekt DESYME - środowisko do tworzenia usług mobilnych // Przegląd Telekomunikacyjny. - Nr 8-9 (2005), s. 309-311 : 2 rys. - Bibliogr. 4 poz. - ISSN 1230-3496

2005 Projekt i realizacja automatycznej stacji monitorowania hałasu środowiskowego // W: ISSET 2005 : XI Międzynarodowe Sympozjum AES. Reżyseria i Inżynieria Dźwięku i Obrazu, Kraków 23-25 czerwca 2005 / Audio Engineering Society et.al. . –Kraków: Sekcja Polska AES, 2005. –S. 53-60 : 2 rys., 1 tab. – Bibliogr. 5 poz. – ISBN 83-7204-451-1 Kraków, 23-25 czetrwca 2005

2005 Speech recognition system for hearing impaired people. // Audiofonologia. - Suplement 2005 (2005), s. 7 - 8th International Conference on Advances in Diagnosis and Treatment of Auditory Disorders, Kajetany, 19-21 May 2005. ISSN 1425-3089 System rozpoznawania mowy dla osób niedosłyszących.

2005 Telemetria odpowiedzi neuronalnych jako metoda wspomagająca dobór parametrów stymulacji przez implant ślimakowy // W: KST 05 : Krajowe Sympozjum Telekomunikacji 2005 : Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 7-9 września 2005 / Polska Akademia Nauk ; Komitet Elektroniki i Telekomunikacji et al. . Tom A: 0. Referaty plenarne, PS. Przetwarzanie sygnałów, TM. Techniki multimedialne, RK. Radiokomunikacja, RT. Radiofonia i Telewizja. – Warszawa : Ins. Telekom. P. Warsz., 2005. – S. 248-253 : 4 rys. - Bibliogr. 9 poz. – ISSN 1234-4699 Bydgoszcz, 7-9 września 2005

2005 Virtual hearing aid – the computer application for education purposes. // Audiofonologia. - Suplement 2005 (2005), s. 6 - 8th International Conference on Advances in Diagnosis and Treatment of Auditory Disorders, Kajetany, 19-21 May 2005. ISSN 1425-3089 Wirtualny aparat słuchowy - aplikacja komputerowa do celów edukacyjnych.

2004 A model of digital hearing aid for the implanted patients revealing residual acoustic hearing. 2nd International Conference on Telemedicine and Multimedia Communication. Kajetany, 8-9 October**2004, poster, s. 31 . Projekt i realizacja modelu subminiaturowego cyfrowego aparatu słuchowego dla osób implantowanych zachowujących resztki słuchowe.

2004 A system for fast & precise hearing aids fitting. 2nd International Conference on Telemedicine and Multimedia Communication. Kajetany, 8-9 October**2004, poster, s. 62 . Komputerowy system szybkiego i dokładnego dopasowania protez słuchu. Kajetany, 8-9 October**2004

2004 A system for multitask noisy speech enhancement. W: Proc. 116 Convention & Pro Audio Exhibition. Berlin, Germany, 08-11 May 2004. New York: Audio Engineering Society **2004, Convention Paper 6126, 7 s., 7 rys., 3 tab., bibliogr. 7 poz. System poprawy zrozumiałości mowy w szumie. Berlin, Germany, 08-11 May 2004.

2004 Badanie jakości transmisji mowy w sieciach IP. Raport badawczy**2004, 76 s., 26 rys., 11 tab. bibliogr. 35 poz.

2004 Badanie jakości transmisji mowy w sieciach IP. Zesz. Nauk. Wydz. ETI P. Gdań.**2004 nr 2 Technologie Informac yjne nr 4 s. 439-446, 5 rys., 9 tab., bibliogr. 8 poz. Gdańsk, Polska

2004 Badanie jakości transmisji mowy w sieciach IP. Zesz. Nauk. Wydz. ETI P. Gdań.**2004 nr 2, Technol. Informacyjne nr 4, s. 439-446, 5 rys. 8 tab. bibliogr. 8 poz.

2004 Comparing noise levels and audiometric testing results employing it based diagnostic systems. W: CD-ROM The 33rd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering INTERNOISE 2004. Prague, Czech Republic, August 22-25. Prague: Czech Acoustical Society**2004, 8 s. 3 rys., 2 tab., 25 poz. bibl. Porównanie poziomów hałasu z wynikami przesiewowych testów audiometrycznych w oparciu o Internetowe systemy diagnostyczne. Prague, Czech Republic, August 22-25.

2004 Comparing noise levels and audiometric testing results employing it based diagnostic systems. W: 2nd International Conference on Telemedicine and Multimedia Communication. Kajetany, 8-9 October 2004. Kajetany: International Center of Hearing and Speech**2004, s. 41. Zestawienie wyników pomiarów hałasu z wynikami testów audiometrycznych oparte o diagnostyczne systemy teleinformatyczne.

2004 Cyfrowy system rejestracji i rekonstrukcji sygnału mowy dla potrzeb Lotnictwa Wojskowego. Zesz. Nauk. Wydz. ETI P. Gdań.**2004 nr 2 Technologie Informacyjne nr 3 s. 135 – 142, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 1 poz.

2004 IT- enabled comparison of environmental noise levels and noise-evoked hearing impairments. Archives of Acoustics**2004 vol. 29 nr 2, s. 362. Noise Control 2004. 13th International Conference on Noise Control. Gdynia, Poland, 6-9 June, 2004 Porównanie poziomów hałasu środowiskowego z uszkodzeniami słuchu wywołanych hałasem z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

2004 IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments. Mechanika**2004 vol. 23 nr 2 s. 143–154, 7 rys., bibliogr. 17 poz. Porównanie poziomów hałasu środowiskowego z uszkodzeniami słuchu wywołanych hałasem z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

2004 IT- enabled comparison of environmental noise levels and noise-evoked hearing impairments. W: CD-ROM Proc. Noise Control 2004. 13th International Conference on Noise Control. Gdynia, Poland, 6-9 June, 2004. Warszawa: Central Institute for Labour Protection - National Research Institute**2004 13 str., 7 rys., bibliogr. 17 poz. referat na zaproszenie ISBN 83-7373-081-8. Porównanie poziomów hałasu środowiskowego z uszkodzeniami słuchu wywołanych hałasem z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Gdynia, Poland, 6-9 June, 2004.

2004 Multimedialny system monitorowania hałasu. W: III Kongres Technologiczny Biznes nowej generacji - partnerstwo dla rozwoju . Warszawa, 5 października**2004. prezentacja elektroniczna z wykorzystaniem Programu Power Point, 20 slajdów . na zaproszenie firmy Polkomtel . Warszawa, 5 października 2004.

2004 Music Archive Metadata Processing Based on Flow Graphs. W: Proc. 116 Convention & Pro Audio Exhibition. Berlin, Germany, 08-11 May 2004. New York: Audio Engineering Society **2004, Convention Paper 6138, 7 s., 2 rys., bibliogr. 19 poz. Przetwarzanie meta opisu plików muzycznych z zastosowaniem grafów przepływowych. Berlin, Germany, 08-11 May 2004.

2004 Musical Metadata Retrieval with Flow Graphs, in Rough Sets and Current Trends in Computing. W: Proceedings. Rough Sets and Current Trends in Computing. 4th International Con-ference, RSCTS 2004. Uppsala, Sweden, June 1-5, 2004. Eds. S. Tsumoto, R. Słowiń-ski, J. Komorowski, J.W. Grzymała-Busse. Berlin: Springer**2004 s. 691-698, 4 rys., bibliogr. 6 poz. LNAI Lecture Notes in Artificial Intelligence 3066. Wyszukiwanie meta opisu w oparciu o grafy przepływowe. Uppsala, Szwecja: 01-05.06.2004

2004 Musical phrase representation and recognition by means of neural networks and rough sets. W: Transactions on Rough Sets I. Eds. J.F. Peters, A. Skowron, J.W. Grzymała-Busse, B. Kostek, R.W. Świniarski, M.S. Szczuka. Berlin: Springer**2004 s. 254 - 278, 3 rys., 14 tab., bibliogr 29 poz. LNCS Lecture Notes in Computer Science 3100. Rozpoznawanie fraz muzycznych w oparciu o sztuczne sieci neuronowe i metodę zbiorów przybliżonych.

2004 New techniques assisting cochlear implants fitting. W: Proc. 117 Audio Eng. Society Convention. San Francisco, USA, 2004 October 28-31. San Francisco: AES**2004 Convention Paper 6287: 4 s., 5 rys., bibliogr. 5 poz. Techniki wspomagania procesu dopasowania implantów ślimakowych. San Francisco, USA, 28-31 October 2004.

2004 Noise reduction in audio employing spectral unpredictability measure and neural net. W: Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. Eds. M.Gh. Negoita, R.J. Howlett, L.C. Jain. Berlin Heidelberg: Springer**2004 pt. I s. 743-749, 3 rys., bibliogr. 11 poz. 8th International Conference, KES 2004. Wellington, New Zealand, September 2004. Proceedings. LNAI Lecture Notes in Artificial Intelligence 3213. Redukcja szumu w sygnałach audio przy wykorzystaniu miary nieprzewidywalności i sztucznej sieci neuronowej. Wellington, New Zealand, September 2004.

2004 Portal www.telewelfare.com finalistą konkursu eEurope Awards for eHealth. Słyszę**2004 nr 3/77 s. 12-13.

2004 Processing of musical metadata employing Pawlak’s flow graphs. W: Transactions on Rough Sets I. Eds. J.F. Peters, A. Skowron, J.W. Grzymała-Busse, B. Kostek, R.W. Świniarski, M.S. Szczuka. Berlin: Springer**2004 s. 279 - 298, 9 rys., 3 tab., bibliogr 26 poz. LNCS Lecture Notes in Computer Science 3100. Przetwarzanie meta danych w oparciu o metodę grafów przepływowych

2004 Projekt Prestospace - technologie archiwizacji, rekonstrukcji i dostępu do nagrań archiwalnych CD-ROM . W: KST 2004. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 8-10 września**2004, Referat plenarny plik pdf , 3 s. 1 rys. bibliogr. 4 poz. Wymagania systemowe: 9X/Me/NT4.0/2000/XP Bydgoszcz, 8-10 września 2004

2004 Słowo wstępne . 2nd International Conference on Telemedicine and Multimedia Communication. Kajetany, 8-9 October 2004. Kajetany: International Center of Hearing and Speech**2004, 1 s. Kajetany, 8-9 October 2004.

2004 universal system for diagnosing environmental noise. J. of Management of Environmental Quality**2004 Vol.15 Nr 3 s. 294-305, 6 rys., 3 tab., bibliogr. 14 poz. Uniwersalny system telemonitoringu hałasu środowiskowego.

2004 W jaki sposób hałas i głośna muzyka wpływają na słuch? Eksperymenty i pomiary. II Bałtycki Festiwal Nauki. Gdańsk, 29.05.**2004, 35 slajdów. wykład + prezentacja elektroniczna z wykorzystaniem programu PowerPoint . Gdańsk, Polska

2004 Web Based Acoustic Noise Measurement System. W: Proc. 116 Convention & Pro Audio Exhibition. Berlin, Germany, 08-11 May 2004. New York: Audio Engineering Society **2004, Convention Paper 6006, 7 s., 9 rys., bibliogr. 4 poz. Internetowy system do pomiarów hałasu środowiskowego. Berlin, Germany, 08-11 May 2004.

2004 Wow detection and compensation employing spectral processing of audio. W: Proc. 117 Audio Eng. Society Convention. San Francisco, USA, 2004 October 28-31. San Francisco: AES**2004 Convention Paper 6212: 18 s., 31 rys., bibliogr. 13 poz. Detekcja i kompensacja zniekształceń drżenia dźwięku. San Francisco, USA, 2004 October 28-31.

2004 Zastosowanie środków teleinformatycznych do diagnostyki zagrożeń hałasowych i chorób słuchu. Część II – Multimedialny system monitorowania hałasu. Przegl. Telekom. i Wiad. Telekom.**2004 nr 8-9 s. 330 - 337, 13 rys., 4 tab., bibliogr. 10 poz.

2004 Zastosowanie środków teleinformatycznych do diagnostyki zagrożeń hałasowych i chorób słuchu. Część II – Multimedialny system monitorowania hałasu. W: CD-ROM XX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji 2004. Bydgoszcz, 8-10 września 2004. Warszawa: Inst. Telekom. P. Warsz. **2004, 16 str., 12 rys., 4 tab., bibliogr. 10 poz. Referat plenarny. Bydgoszcz, Polska, 8-10.09.2004

2003 Automatic assessment of the hearing aid dynamics based on fuzzy logic. W: Proceedings of the 3rd IASTED International Conference Artificial Intelli- gence and Applications. September 8-10, 2003 Benalmadena, Spain. Ed. M.H. Hanza. Anaheim, USA: ACTA Press**2003 s. 595-600, 7 rys. bibliogr. 9 poz. Automatyczna ocena dynamiki aparatu słuchowego z zastosowaniem logiki roz- mytej.

2003 Automatic identyfication of sound source position employing neural networks and rough set. Pattern Recogn. Lett.**2003 vol. 24 s. 921-933, 6 rys. 11 tab. bibliogr. 28 poz. Automatyczna identyfikacja położenia źródła dźwięku z zastosowaniem sztucz- nych sieci neutronowych i zbiorów przybliżonych.

2003 Diagnostyka słuchu i zagrożeń hałasowych. W: Materiały VI Krajowa Konfe- rencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych. Władysławowo 15-17 września 2003. Red. nauk. Z. Kowalczuk. Gdańsk: PWNT**2003 s. 43-52, 8 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz.

2003 Employing modern teleinformation technology for general diagnostics of noi- se hazards. CD-ROM First International ICSC Symposium on Information Technologies in Environmental Engineering ITEE´2003. Gdansk, June 24 - June 27, 2003. Sliedrecht: NAISO Academic Press**2003 6 s. 2 tab. bibliogr. 9 poz. Technologie informacyjne w zastosowaniu do powszechnej diagnostyki hałasu.

2003 Intelligent acquisition of audio signals, employing neutral networks and rough set algorithms. W: Rough-Neutral Computing. Techniques for computing with words. Ed. S.K. Pal, L. Polkowski, A. Skowron. Berlin: Springer**2003 s. 521-541, 7 rys. 12 tab. bibliogr. 34 poz. Congnitive Technologies. Ed. D.M. Gabby, J. Siekman. Inteligentna akwizycja sygnału fonicznego przy pomocy sieci neuronowych i zbiorów przybliżonych.

2003 Intelligent processing of stuttered speech. J. Intell. Inform. Syst.**2003 s. 143-171, 19 rys. 3 tab. bibliogr. 31 poz. Inteligentne przetwarzanie mowy osób jąkających się.

2003 Introduction to the special issue on intelligent systems to aid the handi- capped. J. Intell. Inform. Syst.**2003 vol. 21 nr 2 s. 103-104. Wprowadzenie do specjalnego wydania na temat zastosowań systemów inteligen- tnych do wspomagania osób niepełnosprawnych.

2003 Journal of Intelligent Information Systems**2003 vol. 21 nr 2,....s. itd (Special Issue on Intelligent Information Systems). Ed. A. Czyżewski. Wprowadzenie do specjalnego wydania na temat zastosowań systemów inteligen- tnych do wspomagania osób niepełnosprawnych.

2003 Obiektywna metoda wyznaczania skuteczności systemów implantów ślimakowych. W: Materiały XIII Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Gdańsk, 10-13 września 2003. Red. A. Nowakowski. Gdańsk: P. Gdań. **2003 t. 1 s. 552-557, 4 rys. 1 tab. bibliogr. 14 poz.

2003 Rough set based automatic classification of musical instrument sound. W: Proceeding of an International Workshop Rough Sets in Knowledge Discovery and Soft Computing. ETAPS 2003. April 5-13, Warsaw, Poland. Ed. A. Skowron, M. Szczuka. Warsaw: Wars. Univ.**2003 s.297-308, 2 rys. 1 tab. bibliogr. 20 poz. Automatyczna klasyfikacja instrumentów muzycznych z zastosowaniem metody zbiorów przybliżonych.

2003 The multimedia hearning training system for hearing impaired people. W: Prezentacja plakatowa. VII Międzynarodowa Konferencja Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej. Kajetany, 22-24.05.2003**2003 Multimedialny system treningu słuchowego dla osób niedosłyszących.

2003 Waveguide modelling of the panpipes. W: Proceedings of SMAC 03. Stockholm Music Acoustics Conference 2003. August 6-9, 2003. Ed. R. Bresin. B.m.w ** 2003 vol. 2 s. 259-262, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz. Falowodowy model Fletni Pana.

2003 Zastosowanie inżynierii dźwięku i obrazu w medycynie. W: Materiały Krajo- wa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Gdańsk, 10- 13 września 2003. Red. A. Nowakowski. Gdańsk: P. Gdań.**2003 t. 1 s. 23-40 17 rys. 2 tab. bibliogr. 12 poz.

2003 Zastosowanie technologii teleinformatycznych do powszechnej diagnostyki za- grożeń hałaem. Zesz. Nauk. Wydz. ETI P. Gdań.**2003 nr 1, Technologie In- formacyjne nr 1, s. 175- 182, 5 rys. 4 tab. bibliogr. 11 poz.

2002 Applications of neural networks and perceptual masking to audio restora- tion. J. New Music Res.**2002 vol. 30 nr 4 s. 339-349, 10 rys. bibliogr. 24 poz. Zastosowanie sieci neuronowych i maskowania perceptualnego do rekonstrukcji nagrań.

2002 Bazy danych internetowych systemów telemedycznych. W: Infobazy´02. Bazy da- nych dla nauki. Red. A. Nowakowski. Warszawa: SIMP**2002 s. 57-62, 1 rys. bibliogr. 4 poz. Materiały Konferencji organizowanej pod patronatem KBN. Gdańsk-Sobieszewo, 24-26 czerwca 2002.

2002 Comparing some convolution-based methods for creation of surround sound. J. Acoust. Soc. Am.**2002 vol. 112 nr 5 pt 2 abst. 2pPP22 s. 2274. First Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics. 144th Meeting of the Acou- stical Society of America. 3rd Iberoamerican Congress of Acoustics. 9th Me- xican Congress on Acoustics. Cancun, Mexico, 2-6 December 2002.

2002 Comparing some convolution-based methods for creation of surround sound. W: CD-ROM Collected papers. First Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics. 144 Meeting of the Acoustical Society of America. III Iberoamerican Cong- ress of Acoustics. 9o Mexican Congress of Acoustics. Cancun, Q. R. M‚xico, 2-6 Dec. 2002. B.m.:ASA **2002 paper 2pPP22, 7 s. 8 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz. system nagrań dźwięku dookólnego z wykorzystaniem splotu odpowiedzi impul- sowej sali.

2002 Decomposition of duet instrument sounds. W: CD-ROM International Sympo- sium of Musical Acoustics. ISMA MEXICO CITY. Mexico City, 9-13 December 2002. Mexico City: Escuela Nacional de Musica UNAM**2002, 10 s. 4 rys. 2 tab. bibliogr. 15 poz. Dekompozycja duetów muzycznych.

2002 Digital waveguide models of the panpipes. Arch. Acoust.**2002 s.357-371, 13 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz. Syntaza falowodowa fletni Pana.

2002 Experimenting with neural network-based identyfikation of sound source po- sition. W: Proceedings of the Sixth IASTED International Conference Artifi- cial Intelligence and Soft Computing. Banff, Canada, July 17-19, 2002. Ca- lgary: ACTA Press**2002 s. 385-390, 5 rys. 3 tab. bibliogr. 13 poz. Eksperymenty z opartą na sieciach neuronowych identyfikacją położenia źró- deł dźwięku.

2002 Expert media approach to hearing aids fitting. Intern. J. Intell. Syst. **2002 vol. 17 s. 277-294, 10 rys. 2 tab. bibliogr. 9 poz. Zastosowanie eksperckiego systemu multimedialnego do dopasowania aparatów słuchowych.

2002 Fitting hearing aids employing fuzzy logic. W: Proceedings of the Sixth IASTED International Conference Artificial Intelligence and Soft Computing. Banff, Canada, July 17-19, 2002. Calgary: ACTA Press**2002 s. 599-602, 5 rys. 1 tab. bibliogr. 6 poz. Dopasowanie protez słuchu z wykorzystaniem logiki rozmytej.

2002 Interaktywne badania słuchu, wzroku i mowy. Elektronizacja**2002 nr 10 s. 27-30, 4 rys. bibliogr. 3 poz.

2002 Kodowanie perceptualne sygnału fonicznego z zastosowaniem inteligentnych algorytmów decyzyjnych. Raport końcowy z grantu nr 8T11D028**2002, 7 s. ma- szyn.

2002 Komputerowe badanie słuchu małych dzieci metoda audiometrii behawioralnej. W: Program III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. PTMP. Łódź, 25-28.09.2002 Łódź: PTMP**2002, 12 post.

2002 Making surround audio considering image proximity effect. W: Proc. Pre- sented at the 112th Convention, 2002 May 10-13, Munich, Germany. New York: AES**2002 Preprint 5583, s. 1-5 3 rys. 1 tab. bibliogr. 36 poz. Tworzenie dźwięku przestrzennego z uwzględnieniem wpływu ściągającego obra- zu na dźwięk.

2002 Method of testing hearing by means of personal computers. Zgłosz. nr PCT/ PL00/00019 z 2002.03.02. Opubl.: World Intellectual Property Org. dn. **2000.11.02. Int. Publ. Nr WO 00/64350 8 s. 1 rys. Pierwsze zgłosz. nr P.332761 z 1999.04.24, Polska. Int. Cl.7: A61B 5/12. Metoda badania słuchu z użyciem komputera osobistego.

2002 Method and system for the diagnostics and rehabilitation of tinnitus pa- tients. Zgłosz. nr PCT/PL00/00085 z 2000.11.24. Opubl.: World Intellectual Property Org. dn.**2002.05.30. Int. Publ. Nr WO 02/42986 8 s. 1 rys. Int. Cl.7: G06F 19/00. Metoda i system do diagnostyki i rehabilitacji pacjentów cierpiących na szumy uszne.

2002 Metody realizacji dźwięku dla potrzeb wielokanałowego przekazu multimedial- nego. Sprawozdanie końcowe z grantu nr 8 T11D 002.18.**2002, 16 s. maszyn.

2002 Nagłośnienie w koncercie internetowym. W: Materiały OSA 2002. XLIX Otwar- te Seminarium z Akustyki. Warszawa - Stare Jabłonki, 9-13 września 2002. Warszawa: Sowa**2002 s. 257-262, 2 rys. 1 tab.

2002 Neural computation of direction-of-arrival of sound. W: CD-ROM Procee- dings of the 3rd WSEAS International Conference on Neural Networks and Applications; 3rd WSEAS International Conference on Fuzzy Sets and Fuzzy Systems; 3rd WSEAS International Conference on Evolutionary Computation. Interlaken, Switzerland, February 11-14, 2002. Ed. A. Grmela, N. Mastora- kis. B.m. : WSEAS**2002, 6 s. 2 rys. 4 tab. bibliogr. 20 poz. Przetwarzanie neuronowe dla potrzeb wyznaczania kierunku przychodzenia dźwięku.

2002 Nowe zastosowania inżynierii dźwięku i obrazu. W: Materiały sesji naukowej z okazji 50-lecia Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Gdańsk: Wyd. P. Gdań.**2002 s. 109-116, 4 rys.

2002 Pitch estimation enhancement employing neural network-based music predic- tion. W: Proceedings of the Sixth IASTED International Conference Artifi- cial Intelligence and Soft Computing. Banff, Canada, July 17-19, 2002. Cal- gary: ACTA Press**2002 s. 413-418, 6 rys. 3 tab. bibliogr. 16 poz. Poprawa skuteczności detekcji częstotliwości podstawowej w wyniku zastoso- wania predykcji muzyki wspomaganej sztucznymi sieciami neuronowymi.

2002 Pitch estimation assisted by the neural network-based prediction algorithm. W: CD-ROM International Symposium of Musical Acoustics. ISMA MEXICO CITY. Mexico City, 9-13 December 2002. Mexico City: Escuela Nacional de Musica UNAM**2002, 10 s. 6 rys. 3 tab. bibliogr. 17 poz. Estymacja częstotliwości podstawowej z wykorzystaniem predykcji neuronowej.

2002 Raport Komisji Badań Naukowych w sprawie stanu badań naukowych Wydziału E- lektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.**2002, 33 s. 10 tab. 6 wykr. ma- szyn. Raport WETI nr 58/2002.

2002 Rozwój zastosowań metod inteligentnych w akustyce fonicznej. W: Materia- ły OSA 2002. XLIX Otwarte Seminarium z Akustyki. Warszawa - Stare Jabłonki 9-13 września 2002. Warszawa: SOWA**2002 s. 73-80, 4 rys. bibliogr. 8 poz.

2002 Some rules and methods for creation of surround sound. W: The Proceedings of the AES 21st International Conference, 2002 June 1-3, St. Petersburg, Russia. New York: AES**2002 s. 23-30, 20 rys. 2 tab. bibliogr. 10 poz. Zasady realizacji dźwięku dookólnego.

2002 Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii. Red. A. Bittner. Warszawa: Akad. Ofic. Wydaw. EXIT**2002, 441 s. 297 rys. 12 tab. bibliogr. 342 poz. Problemy Współczesnej Nauki. Teoria i Zastosowania. Medycyna i Informatyka. Ed. L. Bolc.

2002 Telemedycyna - czy może być interaktywna? Expert Medyczny**2002 nr 4 s. 39- -41, 3 rys.

2002 Therapy system and device for speech articulation. Zgłosz.nr PCT/PL00/00081 z 2000.11.13. Opubl.: World Intellectual Property Org. dn.**2002.05.16. Int. Publ. Nr WO 02/39423 10 s. 1 rys. Int. Cl.7: G10L 11/00. System i urządzenie do terapii mowy.

2002 Visual screening tests by means of computers. Zgłosz. nr PCT/PL00/00079 z 2000.11 08. Opubl.: World Intellectual Property Org. dn.**2002.05.16 Int. Publ. Nr WO 02/39754 19 s. 9 rys. Int. Cl.7: H04N 17/02. Badania przesiewowe wzroku z zastosowaniem komputerów.

2002 Zastosowanie współczesnej technologi teleinformatycznej do powszechnej dia- gnostyki zagrożeń hałasowych. W: Referaty VI Koszalińskiej Konferencji Nau- kowo - Technicznej Hałas - Profilaktyka - Zdrowie . Kołobrzeg 12-14 listo- pada 2002. Koszalin: Pol. Tow. Hig.**2002 s. 13-20, 3 rys. 2 tab. bibliogr. 9 poz.

2001 A method for the automatic hearing aid fitting employing speech in noise. J. Acoustical Soc. Amer. online **2001 vol. 110 nr 5 dostęp 2002.01. 23 . Dostępny z internetu: http//asa.aip.org 142nd Meeting Acoustical Society of America, Fort Lauderdale, 3-7 December 2001. System ekspercki do doboru protez.

2001 Acquisition of acoustic signals assisted by recurrent neural networks. W: CD ROM Proceedings 17th International Congress on Acoustics, Rome, Sep- tember 2-7, 2001. Roma: Riv. Ital. Acust.**2001 vol. 2 s. 1-2 , 2 rys. 1 tab. bibliogr. 4 poz. Pozyskiwanie sygnałów akustycznych wspomagane przez rekurencyjne sieci neu- ronowe.

2001 Automatic identyfication of sound source direction based on neural net- works. J. Acoustical Soc. Amer. online ** 2001 vol. 110 nr 5 dostęp 2002.01.23 . Dostępny z internetu: http//asa.aip.org 142nd Meeting Acoustical Society of America, Fort Lauderdale, 3-7 December 2001. Automatyczna identyfikacja kierunku źródła dźwięku w oparciu o sieci neuro- nowe.

2001 Automatic recognition of musical instrument sounds-further developments. W: Proc. Presented at the 110th Convention, 2001 May 12-15, Amsterdam, The Netherlands. New York: AES**2001 Preprint 5334, s. 1-8 11 rys. 2 tab. bibliogr. 8 poz. Automatyczna klasyfikacja dźwięków instrumentów muzycznych-rozwój badań.

2001 Computer modeling of acoustical elements of a hearing aid. Arch. Acoust.** 2001 vol. 26 nr 3 s. 203-213, 9 rys. bibliogr. 9 poz. Komputerowe modelowanie akustycznych elementów aparatów słuchowych.

2001 Dereverberatuion based on teh genetic algorithm. W: CD ROM Proceedings 17th International Congress on Acoustics, Rome , September 2-7, 2001. Roma: Riv. Ital. Acust.**2001 vol. 2 s. 1-2 , 1 rys. bibliogr. 2 poz. Usuwanie pogłosu przy użyciu algorytmów genetycznych.

2001 Determination of influence of visual cues on perception of spatial sound. W: Proc. Presented at the 110th Convention, 2001 May 12-15, Amsterdam, The Netherlands. New York: AES**2001 Preprint 5311, s. 1-6 18 rys. bibl- iogr. 11 poz. Badanie wpływu obrazu na percepcję dźwięku dookólnego.

2001 Determining influence of visual cues on the perception of surround sound using soft computing. W: Revised papers Second International Conference, RSCTC Rough Sets and Current Trends in Computing. Banf, Canada, October 16- 19, 2000. Ed. W. Ziarko, Y. Yao. Berlin: Springer ** 2001 s. 545-552, 9 rys. bibliogr. 9 poz. Lecture Notes in Computer Science, vol. 2005. Badanie wpływu treści obrazu wizyjnego na percepcję dźwięku z wykorzysta- niem soft computingu.

2001 Determining the influence of visual stimulation the perception of surround sound using data mining algorithms. J. Acoustical Soc. Amer. online **2001 vol. 110 nr 5 dostęp 2002.01.23 . Dostępny z internetu: http//asa.aip. org 142nd Meeting Acoustical Society of America, Fort Lauderdale, 3-7 December 2001. Badanie wpływu obrazu na dźwięk w systemach dookólnych z wykorzystaniem al- gorytmów sztucznej inteligencji.

2001 Digital waveguide models of the Panpipes. W: Proceedings of the Internatio- nal Symposium on Musical Acoustic ISMA 2001. Perugia, Italia, 10-14 Septem- ber 2001. Ed. D. Bonsi, D. Gonzalez, D. Stanzial. Venezia: Music. Arch. Aco ust. Lab. FSSG-CNR, c/o Fundaz. G. Cini**2001 vol. 1 s. 233-236, 3 rys. bib liogr. 11 poz. Model fizyczny fletni Pana.

2001 Discovering the influence of visual stimuli on perception of surround sound using genetic algorithm. W: Proceedings of the AES 19th International Confe rence Surround Sound Techniques, Technology and Perception. 2001 June 21-24 Schloss Elmau, Germany. New York: AES **2001 s. 287-294, 16 rys. bibliogr. 12 poz. Badanie wpływu na percepcję dźwięku dookólnego z wykorzystaniem algorytmów genetycznych.

2001 Employing fuzzy logic and noisy speech for acoustic fitting of hearing aids. 142nd Meeting Acoustical Society of America. Fort Lauderdale, Florida 3-7 December 2001. **2001, 5 s. 1 rys. bibliogr. 6 poz. (Referat na zaproszenie) System doboru protez oparty o wnioskowanie rozmyte.

2001 Encoding spatial information for advanced teleconferencing. W: Proceedings of the AES 19th International Conference Surround Sound Techniques, Techno- logy and Perception. 2001 June 21-24 Schloss Elmau, Germany. New York: AES **2001 s. 309-314, 8 rys. 1 tab. bibliogr. 20 poz. Kodowanie informacji przestrzennej dla potrzeb zaawansowanej telekonferen- cji.

2001 In search for surround sound recording techniques. W: Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustic ISMA 2001. Perugia, Italia, 10- 14 September 2001. Ed. D. Bonsi, D. Gonzalez, D. Stanzial. Venezia: Music. Arch. Acoust. Lab. FSSG-CNR, c/o Fundaz. G. Cini**2001 vol. 2 s. 469-472 6 rys. bibliogr. 7 poz. Wielokanałowe systemy w nagraniach muzyki klasycznej.

2001 Internet-based automatic hearing assessment system. W: Tagungsband.46.Inte- nationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, 24.-27.09. 2001. Ilme- nau: Tech. Univ. Ilmenau**2001 s. 87-88, 1 rys. bibliogr. 1 poz. Internetowy system badania słuchu.

2001 Localization of sound sources by means of recurrent neural networks. W: Re- vised papers Second International Conference, RSCTC Rough Sets and Current Trends in Computing. Banf, Canada, October 16- 19, 2000. Ed. W. Ziarko, Y. Yao. Berlin: Springer**2001 s. 603-610, 1 rys. bibliogr. 28 poz. Lecture Notes in Computer Science, vol. 2005. Lokalizacja źródeł dźwięku za pomocą rekurencyjnych sieci neuronowych.

2001 Masowe badanie przesiewowe słuchu, wzroku, mowy i szumów usznych przy wyko- rzystaniu komputerów. W: Referaty V Koszalińskiej Konferencji Naukowo-Tech- nicznej Hałas-Profilaktyka-Zdrowie . Kołobrzeg 5-7 grudnia 2001 roku. Ko- szalin: Zakł. Poligr. Polimer.**2001 s. 9-18, 9 rys.

2001 Multimedia techniques applied to health care procedures-hearing aid fitting expert system. W: Tagungsband. 46. Internationales Wissenschaftliches Ko- lloquium. Ilmenau, 24.-27.09. 2001. Ilmenau: Tech. Univ. Ilmenau**2001 s. 85-86, 1 rys. bibliogr. 4 poz. Wykorzystanie technik multimedialnych w medycynie-system doboru aparatów słuchowych.

2001 Neural networks applied to sound source localizaation. W: Proc. Presen- ted at the 110th Convention, 2001 May 12-15, Amsterdam, The Netherlands. New York: AES**2001 Preprint 5375, s. 1-7 10 tab. bibliogr. 32 poz. Zastosowanie sieci neuronowych do lokalizacji źródeł dźwięku.

2001 Neuro-rough control of masking tresholds for audio signal enhancement. Neurocomputing**2001 vol. 36 s. 5-27, 7 rys. 7 tab. bibliogr. 46 poz. Sterowanie poziomami progów maskowania dla potrzeb redukcji szumu.

2001 Pitch detection enhancement employing music prediction.**2001, 22 s. 26 rys. maszyn. Działalność statutowa. Poprawa działania detektora częstotliwości podstawowej przy wykorzystaniu predykcji muzyki.

2001 Problems related to surround sound production. W: Proc. Presented at the 110th Convention, 2001 May 12-15, Amsterdam, The Netherlands . New York: AES**2001 Preprint 5374, s. 1-6 15 rys. bibliogr. 11 poz. Problemy realizacji dźwięku w systemach dookólnych.

2001 Representing musical instruments sounds for their automatic classification. J. Audio Eng. Soc.**2001 vol. 49 nr 9 s. 768-785, 21 rys. 7 tab. bibliogr. 28 poz. Parametryzacja dźwięku muzycznego do celów automatycznej klasyfikacji ins- trumentów muzycznych.

2001 Simulation of the reverberant spice in the multichannel audio using the convolution method. W: CD ROM Proceedings 17th International Congress on Acoustics, Rome , September 2-7, 2001. Roma: Riv. Ital. Acust.**2001 vol. 3 s. 1-2 , 2 rys. bibliogr. 4 poz. Symulacja pogłosu w technice wielokanałowej przy użyciu metody splotu.

2001 Specjalny koncert z okazji 10 rocznicy Internetu w Polsce. Pismo PG**2001 nr 8 s. 17-19, 2 fot. 1 rys. + płyta CD.

2001 System cyfrowej rejestracji sygnałów foniczno-wizyjnych. Nowe stanowiska badawcze w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu.**2001, 6 s. 5 rys. maszyn. Badania własne, umowa nr BW 1/2/K01.

2001 The Internet sound restoration service based on the perceptual denoising me thod. W: Proceedings of the AES 20th International Conference Archiving, Re storating and New Methods of Recording. 2001 October 5-7, Budapest, Hungary New York: Audio Eng. Soc.**2001 s. 162-167, 1 rys. bibliogr. 10 poz. Internetowy system rekonstrukcji nagrań oparty na perceptualnej metodzie re dukcji szumów.

2001 Verschiebung des Phantomschallquellenortes bei Surround Sound in Abh„ngig- keit vom Bildinhalt. Shift in localization of phantom sound sources in sur- round sound versus video context. W: Bericht. Convention report. 21. Ton- meistertagung Hannover 2000. VDT International Audio Convention. Vom 24. bis 27. November 2000, Hannover. Hrsgb. Bildungswerk des Verbandes Deuts- cher Tonmeister. Mnchen: Verlag K.G. Saur**2001 s.251-264, 6 rys. 3 tab. bibliogr. 10 poz. Wpływ obrazu na lokalizację źródeł pozornych w systemie dookólnym.

2001 Waveguide modeling of ancient Japanese musical instruments. W: Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustic ISMA 2001. Perugia, Ita- lia, 10-14 September 2001. Ed. D. Bonsi, D. Gonzalez, D. Stanzial. Venezia: Music. Arch. Acoust. Lab. FSSG-CNR, c/o Fundaz. G. Cini**2001 vol. 1 s. 255-258, 9 rys. bibliogr. 7 poz. Modelowanie fizyczne dawnych instrumentów japońskich.

2000 An approach to the automatic classification of musical sounds. W: Proc. Presented at the 108th Convention, 2000 February 19-22, Paris, France. New York: AES**2000 Preprint 5115 (H-2), 33 s. 20 rys. 5 tab. bibliogr. 19 poz. Automatyczna klasyfikacja dźwięków instrumentów muzycznych.

2000 Application of soft computing and perceptual masking to audio restoration. II Incontro Biennale Internazionale sul Restauro Audio Il restauro audio nell´epoca del suono virtuale . Gorizia,30 settembre 2000. Universit… degli Studi di Udine**2000, 41 s. 26 rys. Referat zaproszony Metody inteligentne stosowane w rekonstrukcji nagrań.

2000 Automatyczna klasyfikacja dźwięków instrumentówmuzycznych - rozważania nad doborem parametrów w związku ze standardem PEG-7.**2000, 7 s. 8 rys. 3 tab. bibliogr. 7 poz. maszyn. Rap. wew. nr 5/2000.

2000 Badanie wpływu obrazu na percepcję lokalizacji dźwięku dookólnego w syste- mie kina domowego. Examining the influence of visual cues on perception of sound localization in home theater systems. W: Materiały. XLVII Otwarte Se- minarium z Akustyki OSA´ 2000. Proceedings. Open Seminar on Acoustics OSA´ 2000. Rzeszów-Jawor, 19-22 .09.2000. Red. W. Rdzanek, L. Leniowska. Rzeszów PTA Oddz. w Rzeszowie** 2000 t. 2 s. 623-628, 9 rys. bibliogr. 12 poz. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Polskie Towarzystwo Akustyczne Od- dział Rzeszowski. Instytut Fizyki, Instytut Techniki Wyższej Szkoły Pedago- gicznej w Rzeszowie.

2000 Determining influence of visual cues on the perception of surround using soft computing. W: Proceedings of the Second International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC´2000). Banff, Canada, Oc- tober 16 - 19, 2000. Ed. W. Ziarko, Yiyu Yao. Regina: Univ. Regina**2000 s. 507-516, 11 rys. bibliogr. 9 poz. Lecture Notes in Computer Science Percepcja obrazu i dźwięku w systemie dookólnym.

2000 Expert system for hearing aids fitting. W: Proc. Presented at the 108th Convention, 2000 February 19-22, Paris, France. New York:AES**2000 Preprint 5094 (D-5), 14 s. 11 rys. 2 tab. bibliogr. 12 poz. Automatyczny dobór charakterystyk protezy słuchowej w oparciu o system ekspercki.

2000 Influence of visual cues on perception of the surround sound. J. Acoust. Soc. Am.**2000 vol.107 nr 5 pt. 2 ref. 3aPP14 s. 2851. 139th Meeting Acoustical Society of America. Atlanta, Georgia, 30 May - 3 June 2000 Korelacja wzrokowo-słuchowa w systemach dookólnych.

2000 Inteligentne metody redukcji szumu i echa w sygnale fonicznym. W: Materiały konferencyjne. Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy i technologie telekomunikacji multimedialnej STM 2000 . Łódź, 14-15 marca 2000 r. Łódź: SEP **2000 s. 279-284, 4 rys. bibliogr. 6 poz.

2000 Internet hearing test I can hear ... W: Proc. Stockholm Challenge Award 2000 New era. New thinking. New challenge . Stockholm, 01 - 05.06.2000 . Stockholm: B.w. **2000 s. 25. Referat zaproszony Internetowe badanie słuchu - Słyszę ...

2000 Internet System of Remote Hearing Testing I can hear ... .**2000. Europe´s Best in e-content at one sight, nominee in the category Empowering Citizens and Improving Democracy with Mulimedia. EuroPrix, Frankfurt, 2000. Dostępny w Internecie: http://sound.eti.pg.gda.pl.SLYSZE/english/ System badania słuchu na odległość.

2000 Localization of sound sources by means of recurrent neural networks. W: Proceedings of the Second International Conference on Rough Sets and Cur- rent Trends in Computing (RSCTC´2000). Banff, Canada, October 16-19, 2000. Ed. W. Ziarko, Yiyu Yao. Regina: Univ. Regina**2000 s. 564-573, 1 rys. bi- bliogr. 28 poz. Lokalizacja źródeł dźwięku przy pomocy rekurencyjnych sieci neuronowych.

2000 Modelowanie falowodowe japońskich instrumentów muzycznych.**2000, 7 s. 22 rys. bibliogr. 10 poz. maszyn. Rap. wew. nr 6/2000.

2000 Multimedia hearing aids fitting system. W: Soft computing, multimedia and image processing. Proceedings of the Fourth Biannual World Automation Con- gress (WAC 2000). ISSCI 2000 and IFMIP 2000. June 11 - 15,2000, Maui, Ha- waii, USA. Ed. Mo Jamshidi, Madjid Fathi, Takeshi Furuhashi. Albuquerque: TSI Press**2000 vol. 11 ref. IFMIP011 s. 51-58, 7 rys. bibliogr. 4 poz. System dopasowania protez.

2000 Multimedia technology based orientation system for visually impaired pe- ople. W: Soft computing, multimedia and image processing. Proceedings of the Fourth Biannual World Automation Congress (WAC 2000). ISSCI 2000 and IFMIP 2000. June 11 - 15,2000, Maui, Hawaii, USA. Ed. Mo Jamshidi, M. Fa- thi, T. Furuhashi. Albuquerque: TSI Press ** 2000 vol. 11 ref. IFMIP012 s. 59 -66, 1 rys. bibliogr. 29 poz. Multimedialny system orientacji dla osób niedowidzących i niewidomych.

2000 Multimedialny system doboru protez słuchu. W: Materiały konferencyjne. Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy i technologie telekomunikacji multimedialnej STM 2000 . Łódź, 14-15 marca 2000 r. Łódź: SEP **2000 s. 237-242, 5 rys. bibliogr. 8 poz.

2000 Nowe algorytmy ekstrakcji cech dystynktywnych mowy w obecności szumów i zakłóceń do zastosowań w protezach słuchu. Audiofonologia**2000 t. 18 s. 153-164, 7 rys. bibliogr. 13 poz.

2000 Nowe stanowiska badawcze w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu.**2000, 13 s. 12 rys. maszyn. Rap. wew. nr 11/2000.

2000 Polish Symposium. J. Audio Eng. Soc.**2000 vol. 47 nr 12 s. 1145-1146, 3 fot. VIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku.

2000 Pritts visits Poland. J. Audio Eng. Soc.**2000 vol. 48 nr 9 s. 874, 3 rys. Prezentacja Katedry Inżynierii Dźwięku i Obrazu w towarzystwie Audio Engineering Society.

2000 Rozbudowa komputerowego systemu telemedycznej diagnostyki słuchu, opracowa- nie serwisu diagnostyczno-rehabilitacyjnego dla osób cierpiących na szumy uszne, systemu do przesiewowych badań wzroku i wymowy wraz z systemem baz danych oraz wykonanie prototypowej serii urządzeń elekronicznych do korygo- wania niepłynności wymowy.**2000, 486 s. 10 fot. 60 rys. 5 tab. maszyn. BZ

2000 Simulating acoustics of hearing aids employing non linear signal filtering and waveguide modelling. W: Proc. Presented at the 108th Convention, 2000 February 19-22, Paris, France. New York: AES**2000 Preprint 5087 (C-4), 15 s. 9 rys. bibliogr. 11 poz. Symulacja akustyki aparatów słuchowych przy użyciu nieliniowej filtracji sygnału i modelowania falowodowego.

2000 Sposób reprezentacji dźwięków instrumentów muzycznych do celu ich automaty- cznej klasyfikacji.**2000, 54 s. 22 rys. 9 tab. bibliogr. 21 poz. maszyn. Rap. wew. nr 8/2000.

2000 Verschiebung des Phantomschallquellenortes bei Surround Sound in Abh„ngig- keit vom Bildinhalt. Shift in localization of phantom sound sources in sur- round sound versus video context. W: Programme. 21st Tonmeistertagung. VDT International Audio Convention. 2000, Nov 24-27, Hannover. Hannover: VDT** 2000 abstr. D 02. Wpływ obrazu na lokalizację źródeł pozornych w systemie dookólnym.

2000 Waveguide modeling as a tool for fitting a hearing aid. J. Acoust. Soc. Am. **2000 vol.107 nr 5 pt. 2 ref. 4pSC1 s. 2903. 139th Meeting Acoustical Society of America. Atlanta, Georgia, 30 May - 3 June 2000 Modelowanie fizyczne jako narzędzie dopasowania protezy słuchowej.

2000 Wpływ obrazu na lokalizację pozornych źródeł dźwięku w systemach dookólnych. W: Materiały VII Sympozjum Nowości w Technice Audio Multimedia - technika audio i wideo . Warszawa 6-7.10.2000. Wrocław: AES Sekc. Pol., INTERART, Inst. Radioelektron. P. Warsz. Fund. Wspierania Rozw. Radiokomunik. Tech. Multimed.**2000 s. 13-20, 6 rys. 2 tab. bibliogr. 6 poz.

2000 Zastosowanie sieci neuronowych i maskowania preceptualnego do rekonstrukcji nagrań.**2000, 29 s. 7 rys. bibliogr. 18 poz. maszyn. Rap. wew. nr 7/2000.

1999 A method for echo cancellation in audio signals using the genetic algorithm. Acoustica - Acta Acoustica**1999 vol. 85 Suppl. 1 ref. 2pSPa11 s. S174. Joint Meeting: ASA/EAA/DAGA Metoda tłumienia echa przy użyciu algorytmów genetycznych.

1999 A method for echo cancellation in audio sugnals using the genetic algorithm. W: CD-ROM. Collectedpapers. 137th Meeting of the Acoustical Society of America and the 2nd Convention of the European Acoustics Association: Forum Acusticum. Berlin, March 14 - 19, 1999. Berlin: Tech. Univ. Berlin **1999 ref. 2pSPa, 4 s. 3 rys. bibliogr. 5 poz. Metoda tłumienia echa przy użyciu algorytmów genetycznych.

1999 Advanced speech signal parameterization for linear predictive coder based speech enhancement. W: Proceedings -Materiały. ISSEM ´99. 8th International Symposium on Sound Engineering and Mastering. VIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku. September 09-11, 1999, Gdańsk, Poland. Ed. A. Czyżewski, B. Kostek. Gdańsk: Pol. Sect. Audio Eng. Soc., Tech. Univ. Gdań. Sound Eng. Depart.**1999 s. 43-51, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 19 poz. Zaawansowana parametryzacja sygnału mowy w obecności szumu w zastosowaniu do koderów stratnych opartych o liniową predykcję sygnału.

1999 Application of fuzzy logic and rough sets to audio signal enhancement. W: Rough fuzzy hybridization. A new trend in decision-making. Ed. S.K. Pal, A. Skowron. Berlin : Springer**1999 s. 397-409, 4 rys. bibliogr. 5 poz. Zastosowanie logiki rozmytej i zbiorów przybliżonych do poprawy jakości sygnału fonicznego.

1999 Applications of rough sets and neural nets to noisy audio enhancement. W: Programme and proceedings. EUFIT´99. 7th European Congress on Intelligent Techniques & Soft Computing. Aachen, Germany, September 13-16, 1999. Data- Analysis Symposium. IDAS´99 - Programme and proceedings. Hrsg. H.J. Zimmer- mann. Aachen: Mainz**1999 vol. CD-ROM Proceedings, ref. CA 2 s. 240 + CD -ROM: 8 s. 1 rys, 1 tab. bibliogr. 10 poz. Zastosowanie zbiorów przybliżonych oraz sieci neuronowych do poprawy jakości sygnału fonicznego.

1999 Baza bibliograficzna Katedry Inżynierii Dźwięku.**1999, 19 s. 19 rys. maszyn. Rap. Bad. nr 8/99

1999 Computational approach to spatial filtering. W: Programme and proceedings. EUFIT´99. 7th European Congress on Intelligent Techniques & Soft Computing. Aachen, Germany, September 13-16, 1999. Data-Analysis Symposium. IDAS´99 - Programme and proceedings. Hrsg. H.J. Zimmermann. Aachen: Mainz**1999 vol. CD-ROM Proceedings, s. 242 + CD-ROM: 6 s. 4 rys, 2 tab. bibliogr. 5 poz. Realizacja algorytmu filtracji przestrzennej opartego o sztuczne sieci neuronowe.

1999 Computer techniques in electrostimulation testing of hearing and hearing aid modeling. W: Proceedings. The 3rd World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI´99 and the 5th International Conference on Information Systems, Analysis and Synthesis ISAS ´99. July 31 - August 4, 1999, Orlando, USA. Ed. M. Torres, B. Sanchez, E. Willis. Orlando: Int. In- st. Inform. Syst.**1999 vol. 8 s. 216-221, 5 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz. Wybrane zastosowania techniki komputerowej w testowaniu i modelowaniu charakterystyk słyszenia.

1999 Designing waveguide elements of a hearing aid using the physical modeling techniques. W: Proc. Presented at the 106th Convention, 1999 May 8 - 11, Munich, Germany. New York: AES**1999 Preprint 4870 (B2), 15 s. 11 rys. bi- bliogr. 13 poz. Projektowanie falowodowych elementów aparatów słuchowych przy użyciu metody modelowania fizycznego.

1999 Echo and noise reduction methods for multimedia communication systems. W: Proc. 1999 IEEE Third Workshop on Multimedia Signal Processing. September 13-15, 1999, Copenhagen, Denmark. Ed. J. Ostermann, K.J. Ray Liu, J.A. So- rensen, E. Deprettere, W. Bastiaan Kleijn. New York: IEEE **1999 s. 239- 244, 3 rys. bibliogr. 6 poz. Metody redukcji echa i szumu dla multimedialnych systemów komunikacyjnych.

1999 Ein Ansatz zur Integration von Quellenkodierung und Ger„uschreduktion bei der Sprachbeertragung im Mobilfunk. W: CD-ROM . Collected papers. 137th Meeting of the Acoustical Society of America and the 2nd Con vention of the European Acoustics Association: Forum Acusticum. Berlin, March 14 - 19, 1999. Berlin: Tech. Univ. Berlin**1999 ref. ?, 4 s. 3 rys. 5 tab. biblio- gr. 6 poz. Wykorzystanie elementów kodowania źródłowego i algorytmu redukcji szumu w przetwarzaniu mowy dla telefonii komórkowej.

1999 Frequency selectivity of the auditory nerve determined by the electric sti- mulation. W: Proc. Presented at the 106th Convention, 1999 May 8 - 11, Munich,Germany. New York: AES**1999 Preprint 4875 (B7), 10 s. 6 rys. 2 tab. bibliogr. 15 poz. Określenie zakresu częstotliwościowego nerwu słuchowego za pomocą elektrostymulacji.

1999 Intelligent echo and noise reduction. W: Proceedings. The 3rd World Multi- conference on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI´99 and the 5th In- ternational Conference on Information Systems, Analysis and Synthesis ISAS ´99. July 31 - August 4, 1999, Orlando, USA. Ed. M. Torres, B. Sanchez, E. Willis. Orlando: Int. Inst. Inform. a. Syst.**1999 vol. 4 s. 234-238, 7 rys. bibliogr. 15 poz. Inteligentna metoda tłumienia echa i szumu.

1999 Investigating polynomial approximations for the spectra of the pipe organ sound. Arch. Acoust.**1999 vol. 24 nr 1 s. 3-24, 8 rys. 5 tab. bibliogr. 35 poz. Aproksymacja wielomianowa widma dźwięków piszczałek organowych.

1999 Metoda synchronizacji dźwięku mowy z obrazem ust w zapisie foniczno-wizyjnym.**1999, 5 s. 7 rys. Rap. Bad. wewn. nr 3/99

1999 Mikrofon-Array zur Verbesserung der Sprachverst„ndlichkeit.Microphone array for improving speech intelligibility. W: Bericht. 20. Tonmeistertagung Karlsruhe 1998. International Convention on Sound Design, vom 20. bis 23. November 1998. Mnchen: K.G. Saur**1999 s. 428-434, 5 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz. Poprawa zrozumiałości mowy z wykorzystaniem matrycy mikrofonów.

1999 Multimedia fitting system for hearing impaired people. W: Proceedings. The 3rd World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI´99 and the 5th International Conference on Information Systems, Analysis and Synthesis ISAS ´99. July 31 - August 4, 1999, Orlando, USA. Ed. M. Torres, B. Sanchez, E. Willis. Orlando: Int. Inst. Inform. a. Syst.**1999 vol. 8 s. 169-175, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 9 poz. Multimedialny system doboru protez.

1999 Neural algorithm-based modelling of some properties of the human auditory system. W: Proceedings of the Fourth Conference Neural networks and their applications . Zakopane 18 V-22 V 1999. Ed. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz. Częstochowa: Pol. Neural Soc., IEEE Neural Networks Counc., Depart. Comput. Eng. Tech. Univ. Częstochowa**1999 s. 117-122, 4 rys. bibliogr. 7 poz. Modelowanie pewnych właściwości systemu słuchowego człowieka w oparciu o algorytm neuronowy.

1999 Neural network based algorithm for the improvement of speech intelligibili- ty. W: Proceedings of the Fourth Conference Neural networks and their app- lications . Zakopane 18 V-22 V 1999. Ed. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz.Czę- stochowa: Pol. Neural Soc., IEEE Neural Networks Counc., Depart. Comput. Eng. Tech. Univ. Częstochowa**1999 s. 135-140, 7 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz. Algorytmy filtracji przestrzennej.

1999 Neural network-based beamformer. W: Proceedings. The 3rd World Multiconfe- rence on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI´99 and the 5th Interna- tional Conference on Information Systems, Analysis and Synthesis ISAS´99. July 31 - August 4, 1999, Orlando, USA. Ed. M. Torres, B. Sanchez, E. Wil- lis. Orlando: Int. Inst. Inform. a. Syst.**1999 vol. 3 s. 195-198, 5 rys. 1 tab. bibliogr. 6 poz. Filtr przestrzenny zrealizowany w oparciu o sieci neuronowe.

1999 Neural network-based spatial filtration algorithm for a 2-D microphone ar- ray. Acoustica-Acta Acoustica**1999 vol. 85 Suppl. 1 ref. 4aSP7 s. S326. Joint Meeting ASA/EAA/DEGA Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniu do filtracji przestrzennej.

1999 Neural network-based spatial filtration of sound. W: Proc. Presented at the 106th Convention, 1999 May 8 - 11, Munich, Germany. New York: AES**1999 Preprint 4918 (J4), 11 s. 10 rys. 2 tab. bibliogr. 11 poz. Filtracja przestrzenna oparta o sztuczne sieci neuronowe.

1999 Noise reduction in acoustic signals using the perceptual coding and intel- ligent decision systems. Acoustica - Acta Acoustica**1999 vol. 85 Suppl. 1 ref. 1pSCa8 s. S49. Joint Meeting ASA/EAA/DEGA Algorytm redukcji szumu szerokopasmowego, niestacjonarnego realizowany w oparciu o podejście perceptualne.

1999 Noise reduction in audio employing auditory masking approach. W: Proc. Presented at the 106th Convention, 1999 May 8 - 11, Munich, Germany. New York : AES**1999 Preprint 49300 (M2), 17 s. 7 rys. bibliogr. 9 poz. Redukcja szumu w sygnałach fonicznych z wykorzystaniem zjawiska maskowania.

1999 Noise reduction in audio signals based on the perceptual coding approach.W: Proceedings of the 1999 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics. WASPAA´99. October 17 - 20, 1999, New Paltz, New York. New York: IEEE, Signal. Process. Soc.**1999 s. 147-150 bibliogr. 10 poz. Redukcja szumu w sygnałach fonicznych w oparciu o perceptualne kodowanie sygnałów.

1999 Noise reduction in telecommunication channels using rough sets and neural networks. W: New directions in rough sets, data mining, and granular-soft computing. 7th International Workshop, RSFDGrC´99. Yamaguchi, Japan, Novem- ber 1999. Proceedings. Ed. Ning Zhong, A. Skowron, Setsuo Ohsuga. Yamagu- chi : Springer**1999 s. 100-108, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 11 poz. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1711. Subseries of Lecture Notes in Computer Science Redukcja szumu w kanałach telekomunikacyjnych z wykorzystaniem zbiorów przybliżonych i sieci neuronowych.

1999 Nowe metody inteligentnej filtracji i kodowania sygnału fonicznego.**1999 Grant 8T11D02112.

1999 Nowe stanowiska badawcze Katedry Inżynierii Dźwięku.**1999, 4 s. 7 rys. maszyn. Rap. Bad. wewn. nr 9/99

1999 Percepcja wzrokowa w multimediach.**1999, 20 s. 20 rys. bibliogr. 7 poz. maszyn. Rap. Bad. wewn. nr 4/99

1999 Perceptual approach to noise reduction. W: Proceedings - Materiały. ISSEM ´99. 8th International Symposium on Sound Engineering and Mastering. VIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku. September 09 - 11, 1999, Gdańsk, Poland. Ed. A. Czyżewski, B. Kostek. Gdańsk: Pol. Sect. Audio Eng. Soc., Tech. Univ. Gdań. Sound Eng. Depart.**1999 s. 53-58 bibliogr. 5 poz. Perceptualna redukcja szumu.

1999 Polish Symposium. J. Audio Eng. Soc.**1999 vol. 47 nr 12 s. 1145-1146, 3 fot. Polskie Sympozjum.

1999 Prediction of post-operative profits in cochlear implanted people using electrical stimulation test results. W: CD-ROM. Collected papers. 137th Meeting of the Acoustical Society of America and the 2nd Convention of the European Acoustics Association: Forum Acusticum. Berlin, March 14-19, 1999. Berlin: Tech. Univ. Berlin**1999 ref. 5aPPb, 4 s. 2 rys. bibliogr. 10 poz. Testy elektrostymulacji jako badania kwalifikujące do implantowania osób niesłyszących.

1999 Prediction of post-operative profits in cochlear implanted people using electrical stimulation test results. Acoustica-Acta Acoustica**1999 vol. 85 Suppl. 1 ref. 5aPPb5 s. S420. Joint Meeting: ASA/EAA/DEGA Testy elektrostymulacji jako badania kwalifikujące do implantowania osób niesłyszących.

1999 Prediction of post-operative profits in cochlear implanted patients using the electrostimulation procedure. W: Proceedings of the 1999 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics. WASPAA´99. Oc- tober 17 - 20, 1999, New Paltz, New York. New York: IEEE, Signal. Process. Soc.**1999 s. 239-242, 2 rys. bibliogr. 14 poz. Kwalifikacja pacjentów do operacji wszczepu ślimakowego na podstawie wyników elektrostymulacji nerwu słuchowego.

1999 Proceedings - Materiały. ISSEM ´99. 8th International Symposium on Sound Engineering and Mastering. VIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reży- serii Dźwięku. September 09 - 11, 1999, Gdańsk, Poland. Ed. A. Czyżewski, B. Kostek. Gdańsk: Pol. Sect. Audio Eng. Soc., Tech. Univ. Gdań. Sound Eng. Depart.**1999, 257 s. rys. tab. bibliogr. w rozdz.

1999 Psychoacoustic measurements of electric hearing.W: Proceedings - Materiały. ISSEM ´99. 8th International Symposium on Sound Engineering and Mastering. VIII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku. September 09 - 11, 1999, Gdańsk, Poland. Ed. A. Czyżewski, B. Kostek. Gdańsk: Pol. Sect. Audio Eng. Soc., Tech. Univ. Gdań. Sound Eng. Depart.**1999 s. 171-176, 4 rys. bibliogr. 8 poz. Pomiary psychoakustyczne słuchu elektrycznego.

1999 Rough set analysis of electrostimulation test database for the prediction of post-operative profits in cochlear implanted patients. W: New directions in rough sets, data mining, and granular-soft computing. 7th International Workshop, RSFDGrC´99. Yamaguchi, Japan, November 2999. Proceedings. Ed. Ning Zhong, A. Skowron, Setsuo Ohsuga. Yamaguchi: Springer**1999 s. 109- 117, 1 rys. 2 tab. bibliogr. 15 poz. Lecture Notes in Artificial Intelligence vol. 1711. Subseries of Lecture Notes in Computer Science. Analiza bazy danych testów elektrostymulacji w oparciu o zbiory przybliżone w celu przewidywania popperacyjnych korzyści u pacjentów z implantami ślimakowymi.

1999 Spatial filtration of sound for multimedia systems. W: Proc. 1999 IEEE Third Workshop on Multimedia Signal Processing. September 13-15, 1999, Co- penhagen, Denmark. Ed. J. Ostermann, K.J. Ray Liu, J.A. Sorensen, E. De- prettere, W. Bastiaan Kleijn. New York: IEEE **1999 s. 209-213, 5 rys. 1 tab. bibliogr. 6 poz. Filtracja przestrzenna dwięku w systemach multimedialnych.

1999 Sprawozdanie z wykonania umowy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie pt.: Opracowanie komputerowych narzędzi do badań słuchu i elek- tronicznych serwerów telemedycznej diagnostyki chorób słuchu oraz systemu akwizycji i obróbki danych dotyczących epidemiologii chorób słuchu.**1999, 223 s. 71 rys. 17 tab. maszyn. + zał. 347 s.

1998 Die Nachbildung von Geh”reigenschaften durch knstliche neuronale Netze. Modelling of characteristics of human hearing with the use of artificial neural networks. W: Bericht. 20. Tonmeistertagung Karlsruhe 1998. Interna- tional Convention on Sound Design, vom 20. bis 23. November 1998. Mnchen: K.G. Saur**1998 s. 1037-1044, 7 rys. bibliogr. 8 poz. Modelowanie charakterystyk słuchu przy pomocy sztucznych sieci neuronowych.

1998 Detekcja zakłóceń impulsowych z wykorzystaniem transformacji falkowej. W: Materiały XLV Otwarte Seminarium z Akustyki. Poznań-Kiekrz, 15-18 wrześ- nia 1998. Poznań: Pol. Tow. Akust.**1998 t. I s. 293-298, 3 rys. bibliogr. 4 poz.

1998 Dźwięk cyfrowy. Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania. Ed. L. Bolc. Warszawa: Akad. Oficyna Wydaw. EXIT**1998, 539 s. 311 rys. 17 tab. bibliogr. 196 poz.

1998 Evaluation of some properties of the human auditory system using rough sets. W: Proceedings of the 6th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing EUFIT´98. Aachen, Germany, September 7-10, 1998. Hrsg. H.-J. Zimmermann. Aachen: Wissenschaftsverlag**1998 vol. 2 s. 965-969, 2 rys. bibliogr. 9 poz. Oszacowanie własności systemu słuchowego człowieka przy pomocy zbiorów przybliżonych.

1998 Miernik stopy błędów cyfrowej transmisji fonicznej.**1998, 58 s. 26 rys. bibliogr. 23 poz. maszyn. Raport badawczy wewnętrzny nr 16/98.

1998 Modelowanie systemu słuchowego człowieka.**1998, 18 s. 3 rys. bibliogr. 12 poz. maszyn. Raport Badawczy - wewnętrzny nr 4/98.

1998 Multimedia databases in hearing and speech pathology. W: Proc. World Au- tomation Congress Advances in Robotics, Manufacturing, Automation, Control, Soft Computing, Multimedia and Image Processing. Anchorage, Alaska, USA May 10-14, 1998. Ed. M. Jamshidi, C.W. de Silva, F. Pierrot, M. Fathi, Z. Bien, M. Kamel. Albuquerque, USA: TSI Press **1998 s. IFMIP-052.1 - IFMIP-052.6, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 3 poz. Multimedialne bazy danych w dziedzinie patologii mowy i słuchu.

1998 Multimedia technology for hearing impaired people. W: Proc. 1998 IEEE Se- cond Workshop on Multimedia Signal Processing. December 7-9, 1998 Redondo Beach, California, USA. Ed. Ping Wah Wong, A. Alwan, A. Ortega, C.-C. Jay Kuo, C.L. Max Nikias. B.m.: IEEE **1998, s. 181-186, 7 rys. bibliogr. 5 poz. Techniki multimedialne wykorzystywane w diagnostyce protetycznej i terapii osób niedosłyszących.

1998 Noise reduction algorithms employing an intelligent inference engine for multimedia applications. W: Proc. 1998 IEEE Second Workshop on Multimedia Signal Processing. December 7-9, 1998 Redondo Beach, California, USA. Ed. Ping Wah Wong, A. Alwan, A. Ortega, C.-C. Jay Kuo, C.L. Max Nikias. B.m.: IEEE **1998, s. 125-130, 1 rys. bibliogr. 4 poz. Algorytmy redukcji szumu oparte na inteligentnym interpretatorze do zasto- sowań w technikach multimedialnych.

1998 Próba multimedialnego przedstawienia i skatalogowania uszkodzeń słuchu. Au- diofonologia**1997 t. 11 s. 237-242, 4 rys. bibliogr. 6 poz. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Współczesne Wybrane Problemy Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa 13-16 września 1997 roku. Faktycznie opublikowano w 1998 roku.

1998 Redukcja szumów poprzez podnoszenie progów maskowania w dziedzinie częstot- liwości.**1998, 10 s. 1 rys. 1 tab. bibliogr. 11 poz. maszyn. Raport Badawczy - wewnętrzny nr 2/98.

1998 Soft processing of audio signals. W: Rough sets in knowledge discovery. Ed. L. Polkowski, A. Skowron. Heidelberg: Phys.-Verl.**1998 Part 2. Applica- tions, case studies and software systems, Rozdz. 8 s. 147-165, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 18 poz. Studies in fuzziness and soft computing. vol. 19 Przetwarzanie sygnałów fonicznych przy użyciu metod inteligentnych.

1998 Speaker-independent recognition of isolated words using rough sets. J. In- form. Sci.**1998 vol. 104 s. 3-14, 5 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz. System rozpoznawania izolowanych wyrazów w sposób niezależny od mówcy w oparciu o metodę zbiorów przybliżonych.

1998 Tuning the perceptual noise reduction algorithm using rough sets. W: Rough sets and current trends in computing. Proceedings First International Con- ference, RSCT´98 Warsaw, Poland, June 22-26, 1998. Ed. L. Polkowski, A. Skowron. Germany: Springer-Verlag**1998 s. 467-474, 2 rys. bibliogr. 4 poz. Lecture notes in artificial intelligence 1424. Subseries of lecture notes in computer science. Optymalizacja algorytmu redukcji szumu przy użyciu zbiorów przybliżonych.

1998 Zastosowanie sieci neuronowych do wspomagania detekcji zakłóceń impulso- wych. W: Materiały XLV Otwarte Seminarium z Akustyki. Poznań-Kiekrz, 15-18 września 1998. Poznań: Pol. Tow. Akust.**1998 t. I s. 155-158, 2 rys. bibliogr. 4 poz.

1998 Zastosowanie wnioskowania rozmytego i sieci neuronowych do sterowania odej- mowaniem widmowym sygnałów.**1998, 12 s. 6 rys. 1 tab. maszyn. Raport Badawczy - wewnętrzny nr 11/98.

1997 A method for spectral transposition of speech signal applicable in profound hearing loss. W: IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Au- dio and Acoustics WASPAA´97. 19-22.10.1997, New Paltz-New York, USA. B.m.w **1997 s. 1-4 , 2 rys. bibliogr. 8 poz. Metoda transpozycji widmowej sygnału mowy w terapii głębokiego ubytku słu- chu.

1997 Adaptive noise cancellation of speech signals in a noise reduction system based on a microphone array. W: Proc. Presented at the 102nd Convention Audio Engineering Society. 1997 March 22-25, Munich, Germany. New York: AES **1997 s. 1-9 , 6 rys. bibliogr. 6 poz. Preprint nr 4450(H1). Metoda adaptacyjna redukcji szumu w sygnale mowy z wykorzystaniem matrycy mikrofonowej.

1997 Application of fuzzy logic and rough sets to audio signal enhancement.** 1997, 13 s. 5 rys. bibliogr. 7 poz. maszyn. Raport badawczy nr 13/97. Zastosowanie logiki rozmytej i zbiorów przybliżonych w celu polepszenia sy- gnału fonicznego.

1997 Application of intelligent decision systems to the perceptual noise reduc- tion of audio signals. W: Proceedings of the 5th European Congress on In- telligent Techniques and Soft Computing EUFIT´97. Aachen, Germany, Septem- ber 8-11, 1997. Aachen: Deutsche Gesellschaft fr Operations Res. e.V.** 1997 vol. 1 s. 188-192, 6 rys. bibliogr. 5 poz. Zastosowanie inteligentnych systemów decyzyjnych w perceptualnej metodzie redukcji szumów w sygnałach fonicznych.

1997 Application of intelligent inference to noise cancellation. W: Proceedings of the Third Conference Neural Networks and Their Applications and Summer School on Neural Networks Applications to Signal Processing. Kule, 14X- 18X 97. Ed. R. Tadeusiewicz, L. Rutkowski, J. Chojcan. Częstochowa: Pol. Neural Networks Soc., Silesian Tech. Univ., Depart. Comp. Eng., Tech. Univ. Częst.**1997 s. 369-374, 2 rys. 2 tab. bibliogr. 7 poz. Zastosowanie inteligentnego wnioskowania do usuwania szumu.

1997 Badania audiometryczne słuchaczy głośnej muzyki. Audiometric testing of loud listeners. Audiofonologia**1996 t. 9 s. 89-102, 12 rys. bibliogr. 24 poz.

1997 Badanie niepłynności mówienia na podstawie analizy parametrów traktu głoso- wego. Investigation of fluency disorders based on vocal tract parameter analysis. W: Materiały XLIV Otwarte Seminarium z Akustyki OSA´97. Gdańsk -Jastrzębia Góra, 15-18.09.1997. Gdańsk: Pol. Tow. Akust. Oddz. Gdań.**1997 t. 1 s. 217-222, 6 rys. bibliogr. 8 poz.

1997 Badanie niepłynności mówienia na podstawie analizy parametrów traktu głoso- wego. Investigation of fluency disorders based on vocal tract parameter a- nalysis. W: Materiały XLIV Otwarte Seminarium z Akustyki OSA´97. Gdańsk - Jastrzębia Góra, 15-18.09.1997. Gdańsk: Pol. Tow. Akust. Oddz. Gdań.**1997 t. 2 s. 217-222, 6 rys. bibliogr. 8 poz.

1997 Badanie niepłynności mówienia na podstawie zmian wysokości tonu krtaniowe- go. Investigation of fluency disorders based on vocal tone pitch changes. W: Materiały VII Sympozjum Reżyseria i inżynieria dźwięku . Kraków 1997. Kraków: AGH w Krakowie, Kated. Mech. i Wibroakust., Sekc. Pol. Audio Eng. Soc., Komit. Akust. PAN**1997 s. 70-75, 2 rys. bibliogr. 7 poz.

1997 Computer assisted analysis of stuttering disorder. W: Abstract Book. XVI World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Sydney´97. 2-7 March 1997. Sydney, Australia. Sydney: Sydney Convention and Exhibition Centre**1997 abstr. P1.16 s. 285. Analiza komputerowa mowy zaburzonej jąkaniem.

1997 Cyfrowy procesor sygnałów fonicznych.**1997, 4 s. 3 rys. maszyn. Raport ba- dawczy nr 103/97.

1997 Inteligentne metody filtracji i kodowania sygnału fonicznego. W: Materia- ły VII Sympozjum Reżyseria i inżynieria dźwięku . Kraków 1997. Kraków: AGH w Krakowie, Kated. Mech. i Wibroakust., Sekc. Pol. Audio Eng. Soc., Komit. Akust. PAN**1997 s. 47-54, 7 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz.

1997 Intelligent inference engines application to the removal of noise from au- dio signal.**1997, 4 s. 3 rys. bibliogr. 9 poz. maszyn. Raport badawczy nr 8/97. Zastosowanie inteligentnego wnioskowania do usuwania szumu z sygnału fini- cznego.

1997 Korygowanie wad wymowy w oparciu o modyfikację sygnałów w pętli audytoryj- nego sprzężenia zwrotnego.**1997, 153 s. 98 rys. 26 tab. bibliogr. 48 poz. maszyn.

1997 Learning algorithms for audio signal enhancement part 1: Neutral network implementation for removal of impulse distortions. J. Audio Eng. Soc.**1997 vol. 45 nr 10 s. 815-831, 14 rys. 1 tab. bibliogr. 10 poz. Algorytmy uczące się w zastosowaniu do poprawy jakości sygnału fonicznego część 1: Zastosowanie sieci neuronowych do usuwania zniekształceń impulso- wych.

1997 Learning algorithms for audio signal enhancement part 2: Implementation of the rough-set method for the removal of hiss. J. Audio Eng. Soc.**1997 vol. 45 nr 11 s. 931-943, 8 rys. bibliogr. 7 poz. Algorytmy uczące się w zastosowaniu do poprawy jakości sygnału fonicznego część 2: Zastosowanie metody zbiorów przybliżonych do eliminowania szumu impulsowego.

1997 Method for simulation of auditory perception of hearing impaired people. W: Actes du 4‚me Congr‚s Fran‡aisd´ACOUSTIQUE. Proceedings of the 4th Congress an Acoustics. Marseille, France, 14-18 avril 1997. Marseille: Soci‚t‚ Fran‡aise d´Acoustique.**1997 vol. 1 s. 479-482, 2 rys. bibliogr. 7 poz. Metody symulacji percepcji słyszenia u osób z uszkodzeniem słuchu.

1997 Methods of analyzing stuttered speech. W: Actes du 4‚me Congr‚s Fran‡ais d´ACOUSTIQUE. Proceedings of the 4th Congress an Acoustics. Marseille, France, 14-18 avril 1997. Marseille: Soci‚t‚ Fran‡aise d´Acoustique.**1997 vol. 1 s. 405-408, 6 rys. bibliogr. 4 poz. Metody analizy mowy zaburzonej jąkaniem.

1997 Multimedia catalogue of hearing impairments. W: Proc. Presented at the 102nd Convention Audio Engineering Society. 1997 March 22-25, Munich, Ger- many. New York: AES **1997, 10 s. 11 rys. bibliogr. 7 poz. Preprint nr 4487(L8). Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu.

1997 Multimedia catalogue of hearing impairments. W: Abstract Book. XVI World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Sydney´97. 2-7 March 1997. Sydney, Australia. Sydney: Sydney Convention and Exhibition Centre **1997 abstr. P14.26 s. 370-371. Katalog multimedialny wad słuchu.

1997 Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu. W: Materiały XLIV Otwarte Semi- narium z Akustyki OSA´97. Gdańsk - Jastrzębia Góra, 15-18.09.1997. Gdańsk: Pol. Tow. Akust. Oddz. Gdań.**1997 t. 2 s. 435-440, 4 rys. bibliogr. 6 poz.

1997 Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu. Multimedia catalogue of hearing im- pairments. W: Materiały VII Sympozjum Reżyseria i inżynieria dźwięku . Kraków 1997. Kraków: AGH w Krakowie, Kated. Mech. i Wibroakust., Sekc. Pol. Audio Eng. Soc., Komit. Akust. PAN**1997 s. 235.

1997 New methods of intelligent filtration and coding of audio. W: Proc. Pre- sented at the 102nd Convention Audio Engineering Society. 1997 March 22-25, Munich, Germany. New York: AES**1997 s. 1-28 , 31 rys. 5 tab. bibliogr. 12 poz. Preprint nr 4482(L3). Nowe metody inteligentnej filtracji i kodowania sygnału fonicznego.

1997 New technology for hearing impaired people. W: Proc. 9th International Conference on Systems Research Informatics and Cybernetics. August 18-23, 1997 at the Markgraf-Ludwig-Gymnasium in Baden-Baden, Germany. Baden-Baden: Inter. Inst. Advan. Stud. Syst. Res. a. Cyber., UNESCO**1997 s. 1-5 , 5 rys. bibliogr. 7 poz. Nowa technologia dla osób z ubytkami słuchu.

1997 Nowe metody cyfrowej syntezy dźwięku.**1997, 291 s. 148 rys. 20 tab. bib- liogr. 189 poz. maszyn.

1997 Perceptual noise reduction and audio data compression based an fuzzy logic. W: Proceedings of International Conference on Computational Intelligence and Multimedia Applications ICCIMA´97. 10-12 February, 1997, Gold Coast, Australia. Ed. B. Verma, X. Yao. Gold Coast: Griffith Univ.**1997 s. 194- 198, 3 rys. bibliogr. 8 poz. Perceptualna redukcja szumów i kompresja sygnału fonicznego oparta na logi- ce rozmytej.

1997 Perceptual noise reduction based on artificial neural networks. W: Proc. 9th International Conference on Systems Research Informatics and Cyberne- tics. August 18-23, 1997 at the Markgraf-Ludwig-Gymnasium in Baden-Baden, Germany. Baden-Baden: Inter. Inst. Advan. Stud. Syst. Res. a. Cyber., UNESCO**1997 s. 102-106, 5 rys. 3 tab. bibliogr. 7 poz. Perceptualna redukcja szumów w oparciu o sztuczne sieci neuronowe.

1997 Perceptual noise reduction based on intelligent reasoning about noise pat- terns.**1997, 10 s. 7 rys. 3 tab. bibliogr. 9 poz. maszyn. Raport badawczy nr 9/97. Peceptualna redukcja szumu oparta na inteligentnym wnioskowaniu na podsta- wie wzorca szumu.

1997 Rough set based analysis of computer musical storage. W: Proceedings of In- ternational Conference on Computational Intelligence and Multimedia Apli- cations ICCIMA´97. 10-12 February, 1997, Gold Coast, Australia. Ed. B. Ver- ma, X. Yao. Gold Coast: Griffith Univ.**1997 s. 140-144, 3 tab. bibliogr. 11 poz. Analiza muzycznych baz danych z zastosowaniem metody zbiorów przybliżonych.

1997 Some special voice coding strategies for hearing aids. W: Abstract Book. XVI World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Sydney´97. 2-7 March 1997. Sydney, Australia. Sydney: Sydney Convention and Exhibition Centre**1997 abstr. P14.23 s. 369-370. Nowe strategie kodowania mowy w protezach.

1997 The computer simulation of hearing impairments. W: Abstract 4th European Conference on Engineering and Medicine Bridging East and West. Warsaw, Po- land, May 25-28, 1997. Warszawa: Europ. Soc. Eng. a. Med. **1997, 1 s. bibliogr. 6 poz. Komputerowe symulacje percepcji słyszenia osób z uszkodzeniem słuchu.

1997 Uniwersalny zminiaturyzowany procesor foniczny. Pocket-size multi-purpose digital audio processor. W: Materiały VII Sympozjum Reżyseria i inżynie- ria dźwięku . Kraków 1997. Kraków: AGH w Krakowie, Kated. Mech. i Wibroa- kust., Sekc. Pol. Audio Eng. Soc., Komit. Akust. PAN**1997 s. 55-62, 5 rys. bibliogr. 7 poz.

1997 Warsaw cochlear implant program. W: Abstract Book. XVI World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Sydney´97. 2-7 March 1997. Sydney, Australia. Sydney: Sydney Convention and Exhibition Centre**1997 abstr. P13.13 s. 362. Warszawski program implantów ślimakowych.

1997 Wstępne przetwarzanie sygnałów w implantach ślimakowych. W: Materiały XLIV Otwarte Seminarium z Akustyki OSA´97. Gdańsk - Jastrzębia Góra, 15-18. 09.1997. Gdańsk: Pol. Tow. Akust. Oddz. Gdań.**1997 t. 2 s. 223-228, 4 rys. bibliogr. 12 poz.

1997 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do analizy i przetwarzania danych w akustyce.**1997, 11 s. bibliogr. 53 poz. maszyn.

1997 Zastosowanie transpozycji widmowej sygnału mowy w terapii osób z głębokim ubytkiem słuchu. W: Materiały VII Sympozjum Reżyseria i inżynieria dźwięku . Kraków 1997. Kraków: AGH w Krakowie, Kated. Mech. i Wibroakust., Sekc. Pol. Audio Eng. Soc., Komit. Akust. PAN**1997 s. 64-69, 5 rys. bib- liogr. 5 poz.

1996 Codierung von Audio-Signalen fr h”rgesch„digte Personen. Coding of audio signals for hearing impaired people. W: Bericht. 19. Tonmeistertagung Karlsruhe 1996 ''International convention on sound design''. Vom 15. bis 18. November 1996. Mnchen: VDT, Verlag K.G. Saur**1996 s. 875-880, 5 rys. bib- liogr. 7 poz. Kodowanie sygnału fonicznego dla osób z upośledzeniem słuchu.

1996 Analiza sygnału w pasmach krytycznych słuchu. Materiały IV Sympozjum z Elektroakustyki. Przetworniki elektroakustyczne i akustyka aparatów słu- chowych . Czerniejewo, 8-9 października 1996. Red. E. Hojan i E. Skrodzka. Poznań: Zakł. Elektroakust. Inst. Akustyki Uniw. im. A. Mickiewicza w Poz- naniu, Pol. Tow. Akust. Oddz. w Poznaniu**1996 s. 39-42, 2 rys. bibliogr. 9 poz.

1996 Automatic classification of musical timbres based on learning algorithms applicable to cochlear implants. W: Proceedings of the IASTED International Conference Artificial intelligence, expert systems and neural networks . August 19-21, 1996, Honolulu, Ha wai. Ed. M.H. Hamza. Anheim, Calgary, Zu- rich: IASTED Acta Press**1996 s. 98-101, 3 rys. 4 tab. bibliogr. 3 poz. Automatyczna identyfikacja dźwięków muzycznych w oparciu o algorytmy uczące się do zastosowań w implantach ślimakowych.

1996 Automatic detection of speech disorders. W: Proceedings. EUFIT´96 Fourth European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing. Aachen, Germany, September 2-5, 1996. Aachen: Elite Found.**1996 s. 183-187, 4 rys. 2 tab. bibliogr. 7 poz. Automatyczna detekcja zaburzeń mowy.

1996 Badanie wpływu transpozycji widmowej sygnału fonicznego na rozumienie mowy w warunkach głębokiego niedosłuchu. Audiofonologia**1996 t. 8 s. 81-86, 1 rys. 1 tab. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Diagnostyka, leczenie i reha- bilitacja zaburzeń słuchu . Warszawa, 11-14 września 1995 roku.

1996 Filtracja sygnałów w pasmach krytycznych mowy.**1996, 35 s. 16 rys. 1 tab. bibliogr. 5 poz. maszyn. + 9 zał. Rap. Bad. ZID nr 10/96. Grant KBN - proj. bad. nr 4 P05D 016 09.

1996 Fitting audio signal to residual hearing - method and results. W: Materia- ły. XLIII Otwarte Seminarium z Akustyki. Open Seminar on Acoustics. OSA 96. Gliwice-Ustroń 17-20.09.1996. Gliwice: Pol. Tow. Akust. Oddz. Górnośląski, Inst. Fiz. P. Śl., Komit. Akust. PAN**1996 t. 1 s. 161-166, 2 rys. biblio- gr. 5 poz. Dopasowanie sygnału do resztkowej charakterystyki słyszenia - metoda i jej wyniki.

1996 Implementacja programowa w systemie NeXTStep procedur do pomiaru podstawo- wych parametrów jakościowych toru fonicznego.**1996, 26 s. bibliogr. 5 poz. maszyn. Rap. Bad. nr 1/96. Grant KBN - proj. bad. nr 8 T11D00208.

1996 Investigating polynomial Approximation of spectra of the pipe.**1996, 56 s. 13 rys. 6 tab. maszyn. Raport Bad. nr 124/96 Aproksymacja wielomianowa widma dźwięku organowego.

1996 Komputerowy interfejs dźwiękowy wysokiej jakości.**1996, 15 s. 4 rys. bib- liogr. 4 poz. maszyn. Raport Bad. nr 41/96.

1996 Method for the analysis of interest rate data.**1996, 23 s. 9 rys. 3 tab. maszyn. Rap. Bad. nr 121/96. Metody analizy danych z wykorzystaniem algorytmów uczących się.

1996 Mining knowledge in noisy audio data. W: Proceedings. The Second Interna- tional Conference on Knowledge Discowery and Data Mining. KDD´96. August 2- 4, 1996, Portland, Oregon. Ed. E. Simondis, J. Han, U. Fayyad. Oregon: Spa- tial, Text & Multimedia**1996 s. 220-225, 2 rys. bibliogr. 10 poz. Poszukiwanie wiedzy o sygnale w zaszumionych danych.

1996 Modification of the auditory feedback loop-effects on hearing and speech production. W: Proc. Presented at the 100th AES Convention. 1996, May 11- 14, Copenhagen (Denmark). Copenhagen: Audio Eng. Soc.**1996 preprint 4148 (C-1), 13 s. 8 rys. 5 tab. bibliogr. 8 poz. Modyfikacja słuchowej pętli sprzężenia zwrotnego - wpływ na słyszenie i wy- twarzanie mowy.

1996 Modyfication of the auditory feedback loop -effects on hearing and speech production. W: Proc. Presented at the 100th Convention Audio Engineering Society. 11-14 May 1996, Copenhagen. New York: AES*1996 s. 1-8 , 8 rys. 5 tab. bibliogr. 8 poz. Preprint nr 4148(C1) Modyfikacja słuchowej pętli sprzężenia zwrotnego - wpływ na słyszenie i wy- mowę.

1996 Multimedialny katalog uszkodzeń słuchu. W: Przetworniki elektroakustyczne i akustyka aparatów słuchowych. Red. E. Hojan, E. Skrodzka. IV Sympozjum z Elektroakustyki. Czerniejewo, 8-9 października 1996. Poznań : Zakł. Elek- troakust. Inst. Elektroakust. Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Pol. Tow. Akust. Oddz. Pozn.**1996 s. 43-46, 3 rys. bibliogr. 5 poz.

1996 Neue Metode zur Objektiven Bewertung von Audio-Codecs mit Kompression. W: Fortschritte der Akustik - DAGA´96. Hrsg. T. Tortele, W. Hess. Oldenburg: DEGA**1996 s. 297-298, 5 rys. bibliogr. 3 poz. Metody pomiaru obiektywnego kodeków z kompresją.

1996 Oprogramowanie do widmowej analizy dźwięku metodą wokodera fazowego i meto- dą McAulay-Quatieri.**1996, 23 s. 3 rys. bibliogr. 6 poz. maszyn. + 10 zał. Rap. Bad. ZID nr 7/96. Grant KBN - proj. bad. nr 8T11D 002 08.

1996 Patent. Polska, nr 169913. Sposób i układ elektronicznego komputerowego sterowania piszczałkowym instrumentem organowym. Kostek B., Sopot, Czyżew- ski A, Sopot (PL). Tw. wynal. Kostek B., Czyżewski A. Zgłosz. 296860 z 03. 12.1992. Opubl. WUP nr 9 z**1996.09.30, 6 s. 1 rys.

1996 Płyty kompaktowe do testowania torów fonicznych oraz do badania akustyki pomieszczeń i charakterystyk słuchu.**1996, 37 s. maszyn. Raport Bad. nr 39 /96.

1996 Przygotowanie i uruchomienie algorytmu perceptualnego na procesorze sygna- łowym.**1996, 12 s. 2 rys. bibliogr. 3 poz. maszyn. Raport. Bad. nr 3/96.

1996 Redukowanie szumu przy wykorzystaniu transformaty wavelet w systemie Mathe- matica.**1996, 15 s. 7 rys. 3 tab. bibliogr. 2 poz. Raport Badawczy wewnętrzny nr ZID/005/96.

1996 Restoration of old records employing artificial intelligence methods. W: Proceedings of the IASTED International Conference Artificial intelligen- ce, expert systems and neural networks . August 19-21, 1996, Honolulu, Ha- wai. Ed. M.H. Hamza. Anheim, Calgary, Zurich: IASTED Acta Press**1996 s. 372-375 bibliogr. 6 poz. Rekonstrukcja nagrań archiwalnych przy pomocy metod sztucznej inteligencji.

1996 Rough set-based filtration of sound applicable to hearing prostheses. W: Proceedings. The Fourth International Workshop on Rough Sets, Fuzzy Sets, and Machine Discovery. RSFD-96. November 6-8, 1996, The University of Tok- yo. Tokyo: Univ. Tokyo**1996 s. 168-175, 2 rys. bibliogr. 6 poz. Filtracja oparta na zbiorach przybliżonych do zastosowań w protezach słuchu.

1996 Rozpoznanie i rekompilacja biblioteki Rough Set Library.**1996, 27 s. bib- liogr. 6 poz. maszyn. + 4 zał. Rap. Bad. ZID nr 4/96. Grant KBN - proj. bad. nr 8T11D 002 08.

1996 Rozwój metod cyfrowej rekonnstrukcji i kształtowania sygnałów fonicznych. Projekt badawczy KBN nr PB510/T11/95/08**1996.

1996 Signalization system for visually impaired people. J. Canad. Acoust.**1996 vol. 24 nr 2 s. 29-35, 6 rys. 1 tab. bibliogr. 11 poz. System oznakowania dźwiękowego przejść ulicznych dla niewidomych.

1996 Simulating the perception of audio by hearing impaired people. W: Proc. Presented at the 101st AES Convention. 1996, November 8 - 11, Los Angeles, California, USA. Los Angeles: Audio Eng. Soc.**1996 Preprint 4341 (E-7), 16 s. 8 rys. bibliogr. 13 poz. Symulacja percepcji dźwięku przez osoby o upośledzonym słuchu.

1996 Simultaneous noise reduction and data compression in old audio recordings. W: Proc. Presented at the 101st AES Convention 1996 November 8-11 Los An- geles, California, New York: Audio Eng. Soc.**1996 s. 1-6 , 12 rys. 1 tab. bibliogr. 8 poz. Preprint 4338(D-4). Jednoczesna redukcja szumu i kompresja danych w starych nagraniach dźwięko- wych.

1996 Speaker-independent recognition of digits based on soft computing methods. Bull. Pol. Acad. Sci. Tech. Sci. Computer a. Information Sci.**1996 vol. 44 nr 3 s. 357-377, 11 rys. 1 tab. bibliogr. 15 poz. Niezależne od mówcy rozpoznawanie cyfr w oparciu o metody soft computingu.

1996 Speaker-independent recognition of digits-experiments with neural networks, fuzzy logic and rough sets. Intelligent Autom. a. Soft Computing Int. J.** 1996 vol. 2 nr 2 s. 133-146, 4 rys. 1 tab. bibliogr. 8 poz. Rozpoznawanie cyfr w sposób niezależny od mówcy - eksperymenty z sieciami neuronowymi, logiką rozmytą i zbiorami przybliżonymi.

1996 Symulacja akustyczna w leczeniu szumów usznych - aspekt techniczny.**1996, 4 s. bibliogr. 6 poz. maszyn. Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej. Sympozjum Naukowe. 24-25 maj 1996, Stawiska k. Kościerzyny.

1996 Synthesis of organ pipe sound based on simplified physical models. Arch. Acoust.**1996 vol. 21 nr 2 s. 131-147, 16 rys. 1 tab. bibliogr. 28 poz. Synteza dźwięku organowego w oparciu o uproszczone modele fizyczne.

1996 System dogłośnieniowy z wykorzystaniem algorytmów zmiennego pogłosu.**1996, 34 s. 39 rys. 13 tab. bibliogr. 4 poz. maszyn. Raport Bad. nr 120/96.

1996 System sterowania urządzeniami studia fonicznego. Control system applicable to studio technology.**1996, 41 s. 12 rys. 5 schem. maszyn. Raport Bad. nr 123/96.

1996 Testing some DSP algorithms for hearing aids and cochlear implants. W: Proc. Presented at the 100th Convention. 1996 May 11-14, Copenhagen. New York: Audio Eng. Soc.**1996 AES Preprint 4149 (C-2) s. 1-8, 6 rys. biblio- gr. 5 poz. Badanie algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów do zastosowań w prote- zach słuchu i implantach ślimakowych.

1996 Testowanie programu do stratnej kompresji dźwięku.**1996, 32 s. 7 rys. 2 tab. bibliogr. 56 poz. maszyn. Rap. Bad. ZID nr 8/96. Grant KBN - proj. bad. nr 8T11D 002 08.

1996 Transkodowanie perceptualne jako narzędzie do redukowania szumu w nagra- niach archiwalnych. W: Materiały. XLIII Otwarte Seminarium z Akustyki. Open Seminar on Acoustics OSA´96. Gliwice-Ustroń 17-20.IX.96. Gliwice: Pol. Tow. Akust. Oddz. Górnośląski**1996 t. 1 s. 155-160, 2 rys. 2 tab. bibliogr. 3 poz.

1996 Uprzestrzennianie nagrań poprzez splatanie sygnału z odpowiedzią impulsową rzeczywistych pomieszczeń.**1996, 19 s. 4 rys. bibliogr. 2 poz. maszyn. + 9 zał. Rap. Bad. ZID nr 6/96. Grant KBN - proj. bad. 8T11D 002 08.

1995 Artificial intelligence based processing of sound. 1995, 23 s. 2 rys. bibliogr. 20 poz. maszyn. Przetwarzanie dźwięku z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji.

1995 Audiometric testing of loud music listeners. 1995, 8 s. 12 rys. bibliogr. 24 poz. maszyn. Badania audiometryczne osób narażonych na hałas.

1995 Digital speech aid based on the moodification of the auditory feedback loop. World Congress on Communication Language, Linkoping, 26-29 July 1995 poster 7 s. 3 rys. Cyfrowe wspomaganie wymowy w oparciu o modyfikację pętli audytoryjnego sprzężenia zwrotnego.

1995 Digital speech aid to decrease stuttering - clinical results and patientsreeactions. W: Proceedings of the First World Congress on Fluency Disorde-rs. August 8-11, 1995, Munich, Germany. Ed. C.W. Starkweather, H.F.M. Pe-ters. B.m. : International Fluency Assoc. 1995 vol. 2 s. 526-529, 3 rys. 1tab. bibliogr. 5 poz. Cyfrowy korektor wymowy do redukcji jąkania - rezultaty badań klinicznych i reakcja pacjentów.

1995 DSA (Digital Speech Aid) - A new device to decrease or eliminate stuttering.W: Proceedings of the First World Congress on Fluency Disorders. August 8--11, 1995, Munich, Germany. Ed. C.W. Starkweather, H.F.M. Peters. B.m. : International Fluency Assoc. 1995 vol. 2 s. 535-539, 2 rys. bibliogr. 10 poz. DSA - nowe urządzenie do redukcji lub eliminacji jąkania.

1995 Feature vector extraction techniques applicable to cochlear implants. W: Ab-stracts book. IIIrd International Congress on Cochlear Implant. Paris, April27-29, 1995. B.m : UPSA 1995 s. 118. Techniki ekstrakcji cech dystynktywnych do zastosowań w implantach ślimako-wych.

1995 Komparator neuronowy przebiegów rozmytych. 1995, 5 s. 4 rys. bibliogr. 10 poz. maszyn. Raport Badawczy nr 46/95

1995 Managing noisy data in the AI-based processing of old audio recordings. W: Advances in intelligent data analysis. Proceedings of the IDA-95 Symposium. Baden-Baden, 17-19.08.95 . Ed. G.E. Lasker, Xiaohni Lin. B.m. : Int. Inst. f. Advanced Stud. Syst. Res. a. Cybernetics 1995 vol. 1 s. 38-42, 1 rys. bibliogr. 8 poz. Interpretacja zaszumionych danych w opartym na sztucznej inteligencji przetwarzaniu nagrań archiwalnych.

1995 New approach to the synthesis of organ pipe sound. W: Proc. Presented at the 98th Convention AES. 1995, February 25-28, Paris. New York: Audio Eng. Soc. 1995 s. 1-8 , 6 rys. 1 tab. bibliogr. 11 poz. Preprint nr 3957 Nowa metoda syntezy dźwięku piszczałki organowej.

1995 New learning algorithms for the processing of old audio recordings. W: Proc. Presented at the 99th Convention. 1995, October 6-9 New York. NewYork: Audio Eng. Soc. 1995 s. 1-9, 9 rys. bibliogr. 11 poz. Nowe algorytmy uczące się do celów przetwarzania sygnałów ze starych nagrań.

1995 New methods for analyzing and processing of acoustic data. W: Materiały. Proceedings. VI Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku. 6th Symposium on Tonmeistering and Sound Engineering. Warszawa, 26-28 października, 1995. Warsaw, October 26-28, 1995. Warszawa: Wydz. Reżyserii Dźwięku Akad. Muz., Pol. Sekc. Audio Eng. Soc. 1995 s. 9-16, 2 rys. 1 tab. bibliogr. 13 poz. Nowe metody analizy i przetwarzania danych w zastosowaniach akustycznych.

1995 Nowe metody cyfrowej syntezy dźwięku. Raport Nr 1 z realizacji Projektu Ba-dawczego za rok 1995. 10 s. 3 tab. maszyn.

1995 Przetwarzanie dźwięku z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. W: Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. XLII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA´95. Warszawa-Białowieża: Inst. Podst. Probl. Tech. PAN 1995 referaty plenarne, s. 15-24, 2 rys. bibliogr. 20 poz.

1995 Redukcja szumu nagrań archiwalnych przy użyciu kodowania perceptualnego. Noise reduction of old musical recordings based on perceptual coding. W: Materiały. Proceedings. VI Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku. 6th Symposium on Tonmeistering and Sound Engineering. Warszawa, 26-28 października, 1995. Warsaw, October 26-28, 1995. Warszawa: Wydz. Reżyserii Dźwięku Akad. Muz., Pol. Sekc. Audio Eng. Soc. 1995 s. 17-22, 6 rys. bibliogr. 4 poz.

1995 Rozwój metod cyfrowej rekonstrukcji i kształtowania sygnałów fonicznych. Ra-port nr 1 z realizacji projektu badawczego. 1995, 10 s. 3 tab. maszyn.

1995 Rozwój zastosowań metod komputerowych w Inżynierii Dźwięku. Raport syntety-czny z realizacji projektu badawczego. 1995, 13 s. 1 tab. bibliogr. 21 poz. maszyn.

1995 Signalization system for visually impaired people.**1995, 6 s. 5 rys. bib- liogr. 12 poz. maszyn. System sygnalizacji dżwiękowej dla osób ociemniałych.

1995 Some methods for detection and interpolation of impulsive distortions in old audio recordings. W: Proc 1995 IEEE ASSP Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics. October 15-18, New Paltz, New York. New York: IEEE 1995 s. 1-4 , 2 rys. bibliogr. 6 poz. Wybrane metody detekcji i interpolacji zniekształceń impulsowych w nagraniach archiwalnych.

1995 Speaker-independent recognition of digits-experiments with neural networks, fuzzy logic and rough sets. 1995, 32 s. 11 rys. bibliogr. 16 poz. maszyn. Niezależne od mówcy rozpoznawanie cyfr - eksperymenty z sieciami neuronowymi, zbiorami rozmytymi i zbiorami przybliżonymi.

1995 Speaker-independent recognition of isolated words using rough sets. ICS Res. Report nr 34/95 1995, 4 s. 5 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz. maszyn. Zastosowanie zbiorów przybliżonych do rozpoznawania izolowanych wyrazów niezależnie od mówcy.

1995 Speaker-independent recognition of isolated words using rough sets. W: Second Annual Joint Conference on Information Sciences Proceedings. September 28- - October 1, 1995, Wrightsville Beach, North Carolina USA. B.m.w. 1995 Abstract and summaries s. 397-400, 5 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz. Niezależne od mówcy rozpoznawanie izolowanych wyrazów w oparciu o zbiory przybliżone.

1995 Speech recognition based on rough sers and neural networks. W: Soft computing. Third International Workshop on Rough Sets and Soft Computing (RSSC94) November 10-12, 1994, San Jose, California. Ed. T.Y.Lin, A.M. Wildberger. B.m. : Soc. Computer Simul. 1995 s. 97-100, 2 rys. 1 tab. bibliogr. 6 poz. System rozpoznawania mowy oparty o zbiory przybliżone i sieci neuropodobne.

1995 Synthesis of organ pipe sound based on simplified physical models. Raport badawczy nr 109/95, 1995, 32 s. 16 rys. bibliogr. 28 poz. maszyn. Synteza dźwięku piszczałki organowej oparta na uproszczonych modelach fizycznych.

1995 W domach dźwięków. Pismo PG 1995 nr 1(12) s. 33-35, 2 fot.

1995 Wykorzystanie technik cyfrowego przetwarzania sygnału fonicznego w łagodze-niu skutków upośledzenia słuchu. Raport syntetyczny z realizacji projektu badawczego za rok 1995. 5 s. 1 tab. maszyn.

1994 Artificial inteligence approach to the detection of events in musical signal. W: Proc. Presented at the 96th Audio Engineering Convention. 1994, February 26 - March 01, Amsterdam. New York: Audio Eng. Soc. 1994 s. 1-13, 4 rys. bibliogr. 8 poz. Preprint nr 32822 (P 7.8). Detekcja zjawisk transjentowych w dźwięku muzycznym z wykorzystaniem sztucz-nej inteligencji.

1994 Artificial intelligence-based processing of old audio recordings. W: Proc. Presented at the 97th Audio Engineering Convention 1994, November 10-13, San Francisco, New York: Audio Eng. Soc. 1994 s. 1-16, 8 rys. bibliogr. 6 poz. Preprint nr 3885 (F-6). System rekonstrukcji nagrań oparty o algorytmy sztucznej inteligencji.

1994 Computer-based audiometer. W: Materiały International Congress of Audiology. Halifax (Nova Scotia) Canada, 3-8 July 1994, Halifax: B.w. 1994 s. 1-8 bibliogr. 10 poz. Komputerowo wspomagany audiometr.

1994 Cyfrowa rekonstrukcja i kształtowanie sygnałów fonicznych. 1994, 130 s. + 14zał. 29 rys. bibliogr. 12 poz. maszyn.

1994 Digital speech aid to decrease stuttering - clinical results and datients´ reactions. J. Fluency Disorders 1994 vol. 19 nr 3 s. 1-5, 3 rys. bibliogr. 5 poz. Cyfrowa korelacja wad wymowy - testy kliniczne.

1994 Digital audio laboratory station. Can. Acoustics 1994 vol. 22 nr 3 s. 151-152, 3 rys. bibliogr. 4 poz. Komputerowe laboratorium do testów słuchowych.

1994 DSA (Digital speech aid-new device to decrease or eliminate stuttering. J. Fluency Disorders 1994 vol. 19 nr 3 s. 1-11, 1 rys. bibliogr. 5 poz. DSA - elektroniczne urządzenie do zmniejszania lub eliminacji wady jąkania.

1994 DSA (Digital Speech AID) for stutering people. Can. Acoustics. 1994 vol. 22 nr 3 s. 129-130, 2 rys. bibliogr. 2 poz. DSA - cyfrowe urządzenie do korelacji jąkania.

1994 Formung der Klanggestalt von Archirtonaufnahmen. W: Fortschritte der Akustik. Plenarvortr„ge und Fachbeitr„ge der 20. Deutschen Jahrestagung fr Akustik. DAGA 94 - Dresden. Bad Honnef: Deut. Phys. Gesell 1994 T. C s. 993-996, 1 rys. bibliogr. 5 poz. Wykorzystanie pogłosu w nagraniach archiwalnych.

1994 Korektor wad wymowy oparty na cyfrowym procesorze sygnałowym. 1994, 53 s. 26. rys. 14 tabl. bibliogr. 20 poz. maszyn.

1994 Kształtowanie atmosfery pogłosowej nagrań archiwalnych. Methods to form re-verberation atmosphere of old music recordings. W: Pr. Nauk. Inst. Telekom. i Akust. P. Wroc. 1994 nr 78, Konferencje nr 24 s. 371-374, 1 rys. bibliogr. 7 poz. XLI Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA´94. Wrocław-Szklarska Poręba, 13-16 września 1994.

1994 Learning algorithms for the cancellation of old recordings noise. W: Proc. Presented at the 96th Audio Engineering Convention. 1994, February 26 - March 01, Amsterdam. New York: Audio Eng. Soc. 1994 s. 1-14, 9 rys. bibliogr. 10 poz. Preprint nr 3847 (P 11.7). Algorytmy konekcyjne w zastosowaniu do usuwania zakłóceń w nagraniach archi-walnych.

1994 Miernik czasu pogłosu zrealizowany w oparciu o zintegrowany procesor sygnałowy motorola 68HC16. 1994, 38 s. 7 rys. 7 tab. bibliogr. 28 poz. maszyn. + zał. 20 s.

1994 M‚thode multifonction de restauration des enregistrements anciens. J. Physi-que 1994 vol. 4 Colloque nr 5 Suppl. JP III nr 5 s. C5-1387 - C5-1390, 2 rys. bibliogr. 3 poz. 3rd French Conference on Acoustics. vol. 2. Rekonstrukcja nagrań archiwalnych - metody wielozadaniowe.

1994 Nowe metody cyfrowej syntezy dżwięku. 1994, 4 s. 1 tab. maszyn.

1994 Projekt układu sterownika magnetofonu z procesorem jednoukładowym. 1994, 27 s. 22 rys. 1 tabl. bibliogr. 21 poz. maszyn. Raport bad. 47/94.

1994 Realizacja filtracji adaptacyjnej na procesorze sygnałowym. DSP implementa-tion of adaptive filtering algorithms. Pr. Nauk. Inst. Telekom. i Akust. P. Wroc. 1994 nr 78, Konferencje nr 24 s. 323-326, 3 rys. bibliogr. 5 poz. XLI Otwarte Seminarium z Akustyki OSA´94 Wrocław-Szklarska Poręba, 13-16 wrześ- nia 1994.

1994 Rozwój zastosowań technik cyfrowych w inżynierii dźwięku. 1994, 5 s. 1 tab. bibliogr. 18 poz. maszyn.

1994 Speech recognition system based on rough sets and neural networks. 1994, 10 s. 1 rys. bibliogr. 10 poz. maszyn. System rozpoznawania mowy oparty na zbiorach przybliżonych i sieciach neuro-nowych.

1994 Speech recognition system based on rough sets and neural networks. 1994, 4 s. 2 rys. 1 tab. bibliogr. 6 poz. maszyn. System rozpoznawania.

1994 Speech recognition systems based on rough sets and neural networks. 1994, 8 s. 2 rys. 1 tab. bibliogr. 9 poz. maszyn. System rozpoznawania mowy niezależnie od mówcy oparty o zbiory przybliżone i sieci neuropodobne.

1994 Speech recognition systems based on rough sets and neural networks. W: Conference proceedings. RSSC´94. The Third International Workshop on Rough Sets and Soft Computing. November 10-12, 1994, San Jose, California, USA. San Jose: San Jose State Univ. 1994 s. 384-391, 2 rys. 1 tab. bibliogr. 9 poz. System rozpoznawania mowy oparty o zbiory przybliżone i sieci neuropodobne.

1994 System komputerowego wspomagania montaży nagrań magnetofonowych. 1994, 41 s. 9 rys. 1 tabl. bibliogr. 16 poz. maszyn. + zał. 5 s.

1994 Treatment of stuttering - who´s turf is it? W: Proceedings International Congress of Audiology. Halifax (Nova Scotia) Canada, 3-8 July 1994, Halifax: B.w. 1994 s. 1-7, 2 rys. bibliogr. 2 poz. Elektroniczne metody wspomagania terapii dla jąkających się.

1994 Wykrywanie i usuwanie trzasków w nagraniach za pomocą algorytmów konekcyj-nych. Detection and removal of impulsive distortions in audio recordings ba-sed on the connectionist algorithms. Pr. Nauk. Inst. Telekom. i Akust. P. Wroc. 1994 nr 74, Konferencja nr 24, s. 315-318 bibliogr. 2 poz. XLI Otwarte Seminarium Akustyki. OSA´94. Wrocław-Szklarska Poręba 13-16 września 1994.

1993 A METHOD OF RECOGNITION OF PARAMETRIZED BINARY REPRESENTATIONS OF AUDIO SIGNALS. W: PROC. 94TH AUDIO ENGINEERING SOCIETY CONVENTION. 1993, MARCH 16-19, BERLIN. NEW YORK: AUDIO ENG. SOC.**1993 S.1-157, RYS. BIBLIOGR. 8 POZ. PREPRINT 3555. METODA ROZPOZNAWANIA SPARAMETRYZOWANEJ REPREZENTACJI BINARNEJ SYGNALOW FONICZNYCH.//

1993 A METHOD OF RECOGNITION OF PARAMETRIZED BINARY REPREZENTATIONS OF AUDIO SIGNALS. J. AUDIO ENG. SOC.**1993 VOL. 41 NR 5 S. 403. METODA ROZPOZNAWANIA SPARAMETRYZOWANEJ REPREZENTACJI BUNARNEJ SYGNALOW FONICZNYCH.//

1993 ACTIVITY IN POLAND. J. AUDIO ENG. SOC.**1993 VOL 41 NR 3 S. 178-179. KIERUNKI BADAN W DZIEDZINIE INZYNIERII DZWIEKU W POLSCE.//

1993 AN APPLICATION OF NEURAL NETWORK TO THE RECOGNITION OF SPEECH PATTERNS AN MUSICAL INSTRUMENT TIMPRES. PR. NAUK. INST. TELEKOM. I AKUSTYKI**1993 NR 74/23 S. 47-54 4 RYS. BIBLIOGR. 4 POZ. MATERIALY V SYMPOZJUM INZYNIERII I REZYSERII DZWIEKU, WROCLAW, 8-10 WRZESNIA 1993. ZASTOSOWANIE SIECI NEUROPO- DOBNYCH DO ROZPOZNAWANIA MOWY I BARWY INSTRUMENTOW MUZYCZNYCH.

1993 AN APPROACH TO THE INTEGRATED COMPUTER-BASED AUDIOMETER. J. AUDIO ENG. SOC.**1993 VOL 41 NR 5. ZINTEGROWANY AUDIOMETR KOMPUTEROWY.//

1993 AN APPROACH TO THE INTEGRATED COMPUTER-BASED AUDIOMETER. W: PROC. . 94TH AUDIO ENGINEERING SOCIETY CONVENTIONS. 1993,MARCH 16-19, BERLIN.NEW YORK: AUDIO ENG. SOC.**1993 S.1-12 3RYS. BIBLIOGR. 9 POZ. PREPRINT NR 3618. ZINTEGROWANY AUDIOMETRKOMPUTEROWY.//

1993 DIGITAL COMPUTER-BASED AUDIOMETRY: TECHNICAL CONSIDERATIONS AND CLINICAL APPLICATIONS. CAN. ACDUST.**1993 VOL. 21 NR 3.PROCEEDINGS ISSUE: ACOUSTICS WEEK IN CANADA 1993. PROGRAMME: S. 17 1-4 . AUDIOMETRIA KOMPUTEROWA: ZALOZENIA KONCEPCYJNE I PROJEKTOWE. ZASTOSOWANIA KLINICZNE.//

1993 DIGITAL SPEECH AID BASED ON THE MODIFICATION OF THE AUDITORY FEEDBACK LOOD. EUROSPEECH. POSTER SESION. 21-23 SEPTEMBER BERLIN**1993 6-21, 1 S. URZADZENIE DO KOREKCJI WAD WYMOWY OPARTE NA MODYFIKOWANIU SLUCHOWEJ PETLI SPRZEZENIA AKUSTYCZNEGO.//

1993 FUZZY LOGIC APPROACH TO THE SPEAKER INDEPENDENT RECOGNITION OF ISOLATED WORDS. PR. NAUK. INST. TELEKOM. I AKUSTYKI**1993 NR 74/23 S 39-46,1 RYS. 2 TAB BIBLIOGR. 4 POZ. MATERIALY V SYMPOZJUM INZYNIERII I REZYSERII DZWIEKU, WROCLAW 8-10 WRZESNIA 1993. ROZPOZNAWANIE IZOLOWANYCH WYRAZOW PRZY ZASTOSOWANIU LOGIKI INTUICYJNEJ.//

1993 INVESTIGATION OF ARTICULATION FEATURES IN ORGAN PIPE SOUND. ARCHIVES OF ACOUSTICS.**1993 VOL 18 NR 3 S. 417-434, 12 RYS. 1 TAB. BIBLIOGR. 10 POZ. BADANIA CECH ARTYKULACYJNYCH W DZIEKU ORGANOWYM.//

1993 MULTILAYER KNOWLEDGE BASE SYSTEM FOR SPEAKER-INDEPENDENT RECOGNITION OF ISDATED WORD. W: PROCEEDINGS INTERNATIONAL WORKSHOP ON ROUGH SETS AND KNOWLEDGE DISCOVERY. RSKD´93. 12-15 OCTOBER, 1993. BANFF, ALBERTA, CANADA. BANFF: UNIV. REGINA**1993 S. 411-420, 4 RYS. 1 TAB. BIBLIOGR. 6 POZ. SYSTEM NIEZALEZNEGO OD MOWCY ROZPOZNAWANIA IZOLOWANYCH WYRAZOW OPARTY NA WIELOWARSTWOWEJ BAZIE WIEDZY.//

1993 Multilayer knowledge base system for speaker-independent recognition of iso-lated words. W: Proceedings of the International Workshop on Rough Sets and Knowledge Discovery RSKD´93 Banff, (Alberta) Canada, 12-15 October 1993. Ed. Wojciech P. Ziarko. London-Berlin Heildelberg: Springer, Brit. Comput. Soc. 1993 s. 387-394, 1 tab. bibliogr. 6 poz. Rough Sets, Fuzzy Sets and Knowledge Discovery. Workshop in Computing (series ed. C.J. van Rijsbergen). System rozpoznawania izolowanych wyrazów w sposób niezależny od mówcy oparty na wielowarstwowej bazie wiedzy.

1993 OPROGRAMOWANIE STEROWNIKA MIKROPROCESOROWEGO DO SYSTEMU SYGNALIZACJI AKUS- TYCZNEJ**1993, 13 S. MASZYN.//

1993 PROGRAM KOMPRESOR**1993, 40 880 KB.//

1993 PROGRAM TEST**1993, 170.183 KB.//

1993 PROJEKT TORU FONICZNEGO MAGNETOFONU WIELOSLADOWEGO**1993, 19 S. 3 RYS. 6 SCHEM. ELEKTR. 3 RYS. KONSTR. MASZYN.//

1993 PROJEKT KOMPUTEROWEGO STANOWISKA DO BADAN LOGOPEDYCZNYCH-SYSTEM AKWIZYCJI SYGNALOW FONICZNYCH - KARTA PRZETWORNIKOW A/C-C/A**1993, 12 S. 6 SCHEM. ELEKT. BIBLIOGR. 9 POZ. MASZYN.//

1993 PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ DLA NIEWIDOMYCH NA PRZEJSCIACH ULICZNYCH**1993, 13 S. 23 RYS. 5 SCHEM. ELEKTR. 2 RYS. KONSTR. MASZYN.//

1993 Sound exposure in the entertainment bussines. Canad. Acoust.**1993 vol. 21 nr 3 Proceedings issue: Acoustics Week in Canada 1993. Programme: s. 11 1-4 Narażenie słuchu w warunkach odsłuchu głośnej muzyki.

1993 SPRAWOZDANIE Z BADAN WLASNYCH W 1993 R.: KOMPUTEROWE STANOWISKO DO BADAN LOGOPEDYCZNYCH**1993, 21 S. 2 RYS. BIBLIOGR. 3POZ. MASZYN.BADANIA WLASNE.//

1993 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI STATUTOWEJ W 1993 R.: ZASTOSOWANIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH W INZYNIERII DZWIEKU**1993, 3 S. MASZYN. BADANIA STATUTOWE.//

1993 System komputerowego rozpoznawania mowy. W: Granty KBN z obszaru akustyki. Warszawa: IPPT PAN 1993 s. bibliogr. 5 poz.

1993 SYSTEM KOMPUTEROWEGO ROZPOZNAWANIA MOWY.**1993, 101 S. 39 RYS. BIBLIOGR. 6 POZ. MASZYN. GRANT KBN NR 883169203.//

1993 THE BEHRENS-FISHER STATISTICS AS A PREPROCESSING TOOL IN ACOUSTIC PATTERN RECOGNITION PROCEDURES. PR. NAUK. INST. TELEKOM. I AKUSTYKI**1993 NR 74/23 S 55-62 2 RYS. BIBLIOGR. 2 POZ. MATERIALY V SYMPOZJUM INZYNIERII I REZYSERII DZWIEKU, WROCLAW. 8-10 WRZESNIA 1993. STATYSTYKA BEHRENSA-FISHERA JAKO NARZEDZIE WSTEPNEGO PRZETWARZANIA ROZPOZNAWANYCH ELEMENTOW FONETYCZNYCH.//

1992 KOMPUTEROWE STEROWANIE W ORGANACH PISZCZALKOWYCH.**1992, 5 S. 5 TAB. BIBLIOGR. 4 POZ. MASZYN. ZLEC. KBN.//

1992 PATENT. POLSKA, NR 156477. UKLAD WYTWARZANIA SYGNALU ZEROWANIA STEROWNIKA ZWLASZCZA NIKROPROCESOROWEGO. KOLEJOWE ZAKLADY AUTOMATYKI, GDYNIA (POLSKA). TW. WYNAL.: CZYZEWSKI A., FURMAN Z. ZGLOSZ. P-277067 Z 1989.01.04. OPUBL.**1992.03.31, 4 S. 2 RYS. 1 TAB.//

1992 PATENT. POLSKA, NR 158204. SPOSOB I UKLAD DO ZWIEKSZANIA SZYBKOSCI ANALIZY ZAJETOSCI TOROW RADIOWYCH W WIELKOKANALOWYCH SYSTEMACH RADIOKOMUNIKACYJ- NYCH. KOLEJOWE ZAKLADY AUTOMATYK., GDYNIA (POLSKA). TW. WYNAL.: CZYZEWSKI A. MOSKWA W., JEBRAM W. ZGLOSZ. P-277796 Z 1989.02.17. OPUBL.**1992.08.31, 4 S. 2 RYS. 1 TAB.//

1990 A METHOD OF ARTIFICAL REVERBERATION QUALITY TESTING. J. AUDIO ENG . SOC.**1990 VOL. 38 NR 3 S. 129-141, 7 RYS. 1 TAB. BIBLIOGR. 18 POZ. SZTUCZNY POGLOS A JAKOSC DZWIEKU.//

1990 COMPUTER CONTROL OF THE PIPE ORGAN. W: PROC. PRESENTED AT THE 88TH CONVENTION 1990 MARCH 13-16, MONTREUX. NEW YORK: AUDIO ENG. SOC.**1990 S. 1-12, 5 RYS. 1 TAB. BIBLIOGR. 6 POZ. PREPRINT 2893(B7). STEROWANIE KOMPUTEROWE INSTRUMENTEM ORGANOWYM.//

1990 CYFROWE OPERACJE INZYNIERII DZWIEKU. DIGITAL PROCEDURES OF SOUND ENGINEERING. W: MATERIALY XXXVII OSA´90. THIRTY SEVENTH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS. TRZYDZIESTE SIODME OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI. GDANSK, 10-14.09.90. GDANSK; P. GDAN.**1990 T. 1 S. 41-46 BIBLIOGR. 29 POZ. POLISH ACOUSTICAL SOCIETY. COMMOTTEE ON ACOUSTICS-POLISH ACADEMY OF SCIENCES.//

1990 CYFROWY MONTAZ NAGRAN FONICZNYCH. PRZ. TECH. RADIO TELEW. PUBL. ZAGR.**1990 R. 19 NR 3(73) S. 14-21, 5 FOT. 1 TAB. BIBLIOGR. 17 POZ.//

1990 IMPLEMENTACJA PODSTAWOWYCH METOD CYFROWEJ SYNTEZY DZWIEKU NA KOMPUTERACH RODZINY IBM PC. IMPLEMENTATION OF BASIC METHODS OF SOUND SYTHESIS FOR IBM-PC COMPATIBLES. W: MATERIALY XXXVII OSA´90. THIRTTY SEVENTH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS. TRZYDZIESTE SIODME OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI. GDANSK, 10-14.09.90. GDANSK: P. GDAN.**1990 T. 2 S. 225-228 BIBLIOGR. 4POZ. POLISH ACOUSTICAL SOCIETY. COMMITTEE ON ACOUSTICS-POLISH ACADEMY OF SCIENCES.//

1990 IMPLEMENTACJE FILTROW CYFROWYCH NA KOMPUTERZE KLASY IBM PC. IMPLEMENTATION OF DIGITAL FILTERS FOR IBM PC COMPATIBILES. W: MATERIALY XXXVII OSA´90. THIRTY SEVENTH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS. TRZYDZIESTE SIODME OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI. GDANSK, 10-14.09.90. GDANSK: P. GDAN.**1990 T. 1 S. 125-128 BIBLIOGR. 4 POZ. POLISH ACOUSTICAL SOCIETY. COMMITTEE ON ACOUSTICS-POLISH ACADEMY OF SCIENCES.//

1990 KOMPUTEROWA ANALIZA I SYNTEZA DZWIEKU. SPRAWOZDANIE Z BADAN WLASNYCH ZAKLADU INZYNIERII DZWIEKU-TEMAT NR 906599/3.**1990, 5 S. MASZYN.//

1990 KOMPUTEROWA REJESTRACJA I REKONSTRUKCJA DZWIEKU. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI TEMATU.**1990, 16 S. 3 RYS. BIBLIOGR. 6 POZ.MASZYN. CPBP 02.03.8.11 ZLEC.: PPT PAN, WARSZAWA.//

1990 KOMPUTEROWE STANOWISKO BADAWCZE DO ANALIZY, SYNTEZY I AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA MOWY.**1990, 5 S. MASZYN. ZLEC.: MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, WARSZAWA.//

1990 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE TRADYCYJNYCH STOLOW REZYSERSKICH. COMPUTER AIDED STANDARD CONSOLE. W: MATERIALY XXXVII OSA´90. THIRTY SEVENTH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS. TRZYDZIESTE SIODME OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI. GDANSK, 10- 14.09.90. GDANSK: P. GDAN.**1990 T. 1 S. 157-160, 1 RYS. BIBLIOGR. 4 POZ. POLISH ACOUSTICAL SOCIETY. COMMITTEE ON ACOUSTICS-POLISH ACADEMY OF SCIENCES.//

1990 ORGANY PISZCZALKOWE O STEROWANIU KOMPUTEROWYM. COMPUTER-CONTROLLED PIPE-ORGAN INSTRUMENT. W: MATERIALY XXXVII OSA´90.THIRTY SEVENTH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS. TRZYDZIESTE SIODME OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI. GDANSK, 10-14.09.90.GDANSK:P. GDAN.**1990 T. 1 S. 205-208, 1 RYS. BIBLIOGR. 6 POZ. POLISH ACOUSTICAL SOCIETY. COMMITTEE ON ACOUSTICS-POLISH ACADEMY OF SCIENCES.//

1990 PROBLEMS CONCERNING THE SELECTION OF FUNCTIONS OF MULTI-PURPOSE MEASURING SYSTEM. W: PROC. PRESENTED AT THE 88TH CONVENTION 1990 MARCH 13-16, MONTREUX. NEW YORK: AUDIO ENG. SOC.**1990 S. 1-12, 2 RYS. BIBLIOGR. 28 POZ. PREPRINT 2892(B5). PROBLEMY WYBORU FUNKCJI POMIAROWYCH UNIWERSALNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO.//

1990 PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ DLA NIEWIDOMYCH NA PRZEJSCIACH Z SYGNALIZACJA SWIETLNA - WERSJA SYSTEMU PRZEZNACZONA DO WDROZENIA.**1990, 50 S. 71 RYS. MASZYN. CPBR 13.1.5 ZLEC.: WIELOBRANZOWA WYTWORCZO USLUGOWA SPOLDZIELNIA PRACY LOKAT W GDANSKU.

1990 SYSTEM CYFROWEGO MONTAZU DZWIEKU. DIGITAL SOUND EDITING SYSTEM. W: MATERIA- LY XXXVII OSA´90. THIRTY SEVENTH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS. TRZYDZIESTE SIODME OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI. GDANSK, 10-14.09.90. GDANSK: P. GDAN. **1990 T 2 S. 257-260 BIBLIOGR. 4 POZ. POLISH ACOUTICAL SOCIETY. COMMITTEE ON ACOUSTICS-POLISH ACADEMY OF SCIENCES.//

1990 WIZUALIZACJA DZWIEKU Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROW RODZINY IBM PC. SOUND VISUALIZATION USING IBM PC COMPATIBLES. W: MATERIALY XXXVII OSA´90. THIRTY SEVENTH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS. TRZYDZIESTE SIODME OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI. GDANSK, 10-14.09.90. GDANSK: P. GDAN.**1990 T. 1 S. 181-184 BIBLIOGR. 4 POZ. POLISH ACOUSTICAL SOCIETY. COMMITTEE ON ACOUSTICS-POLISH ACADEMY OF SCIENCES.//

1990 WSPOLPRACA MAGNETOFONU R-DAT Z KOMPUTEREM. INTERFACING A DIGITAL TAPE RE- CORDER TO A PC COMPUTER. W: MATERIALY XXXVII OSA´90. THIRTY SEVENTH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS. TRZYDZIESTE SIODME OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI. GDANSK, 10-14.09.90. GDANSK: P. GDAN.**1990 T. 2 S. 361-364, 4 RYS. BIB- LIOGR. 3 POZ. POLISH ACOUSTICAL SOCIETY. COMMITTEE ON ACOUSTICS-POLISH ACA- DEMY OF SCIENCES.//

1989 CYFROWY MONTAZ NAGRAN. W: INZYNIERIA I REZYSERIA DZWIEKU. MATERIALY SYMPOZ- JUM. RED. J. ADAMCZYK KRAKOW, 1989. KRAKOW:AGH**1989 S. 59-71, 1 TAB. BIB- LIOGR.10 POZ. AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM.STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, INSTYTUT ME- CHANIKI I WIBROAKUSTYKI, KOMITET AKUSTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK.//

1989 KOMPUTEROWA ANALIZA GLOSOW MUZYCZNYCH ELEKTRONICZNEGO INSTRUMENTU ORGANOWEGO I DOBOR PARAMETROW UKLADOW GENERUJACYCH GLOSY.**1989, 46 S. 36 RYS. MASZYN., W TYM PROGRAM KOMPUTEROWY. ZLEC.: STUDENCKA SPOLDZIELNIA PRACY TECHNO-SERVICE W GDANSKU//

1989 KOMPUTEROWE STEROWANIE TRADYCYJNYM INSTRUMENTEM ORGANOWYM.**1989, 4 S. 2 RYS. MASZYN. OPRACOWANIE PRZEDSTAWIONO NA XXXVI OTWARTYM SEMINARIUM Z AKUSTYKI, GLIWICE, SZCZYRK´ 89//

1989 METODY CYFROWEJ REKONSTRUKCJI NAGRAN FONICZNYCH.SPRAWOZDANIE Z BADAN WLASNYCH ZAKLADU INZYNIERII DZWIEKU.**1989,10S.9RYS.BIBLIOGR.10POZ.MASZYN.+3ZAL.ZLEC.:POLITECHNIKA GDANSKA//

1989 PROBLEMS CONCERNING IMPLEMENTATION OF A DIGITAL REMIX SYSTEM ON A STANDARD CONSOLE. W: /PROC./ PRESENTED AT THE 86TH CONVENTION 1989 MARCH 7-10 HAM- BURG AES. NEW YORK: AUDIO ENG.SOC.**1989 S. 1-5, 3 RYS .BIBLIOGR. 7 POZ. PREPRIWT 2783(V-6)./PROBLEMY WDRAZANIA CYFROWEGO REMIKSU W TRADYCYJNYM STO- LE REZYSERSKIM.//

1989 PROBLEMY PROJEKTOWANIA ORGANOW ELEKTRONICZNYCH. W: INZYNIERIA I REZYSERIA DZWIEKU.MATERIALY SYMPOZJUM. RED. J.ADAMCZYK. KRAKOW: AGH**1989 S. 73-76 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. S. STASZICA W KRAKOWIE,INSTYTUT MECHANIKI I WIBROAKUSTYKI, KOMITET AKUSTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK.//

1989 PROBLEMY PROJEKTOWANIA ORGANOW ELEKTRONICZNYCH.W:INZYNIERIA I REZYSERIA DZWIEKU.MATERIALY SYMPOZJUM.RED.J.ADAMCZYK.KRAKOW,1989.KRAKOW:AGH**1989 S.73-76.AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM.STANISLAWA STASICA W KRAKOWIE,INSTYTUT MECHANIKI I WIBROAKUSTYKI,KOMITET AKUSTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK.//

1989 PROJEKT KOMPUTEROWEGO SYSTEMU STEROWANIA ORGANAMI PISZCZALKOWYMI..**1989, 31S. 21 RYS. MASZYN. ZLEC.: PROART SPOLKA Z O. O. CIESZYN.//

1988 ACTIVE DAMPING METHOD FOR ATTENUATION NARROW-BAND NOISES. METODA TLUMIENIA AKTYWNEGO HALASOW WASKOPASMOWYCH. W: PROCEEDINGS. NOISE CONTROL 88. CRACOW, SEPTEMBER 5-7.1988. ED. Z. ENCEL. KRAKOW:AGH**1988 VOL. S. 319-322, 6 RYS. 2 TABL. BIBLIOGR. 19 POZ. MATERIALY KONFERENCJI ZWALCZANIA HALASU NOISE CONTROL´88 .//

1988 ERGONOMICZNE STANOWISKO KOMPUTEROWE Z ELEKTRONICZNYM ZABEZPIECZENIEM PRZECIW KRADZIEZY SPRZETU.PROJEKT KONCEPCYJNY.**1988,11S.10RYS.MASZYN.ZLEC.:CARGO SP. Z.O.O W SOPOCIE.//

1988 MIKROPROCESOROWY KONCENTRATOR LACZY TELEFONICZNYCH.OPRACOWANIE WYNALAZCZE.**1988,35S.23RYS.MASZYN.+ZAL.38S.WYDRUK Z EMC.ZLEC.:KOLEJOWE ZAKLADY AUTOMATYKI,GDYNIA.//

1988 OPRACOWANIE PODSTAW PROJEKTOWANIA NAGLASNIANIA SAL I AUDYTORIOW. ETAP II.**1988, 174 S. 80 RYS. 44 TAB. BIBLIOGR. 70 POZ. MASZYN. ZLEC.: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ W WARSZAWIE.//

1988 POMIAR DYNAMICZNYCH CHARAKTERYSTYK KIERUNKOWYCH MIKROFONOW. W: MATERIALY. XXXV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI OSA-88. BIALOWIEZA /WRZESIEN 1988/. WARSZAWA: IPPT PAN**1988 CZ. I S. 245-250, 6 RYS. BIBLIOGR. 8 POZ. INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI, KOMITET AKUSTYKI PAN, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE.//

1988 PROJEKT KONCEPCYJNY MIKROPROCESOROWEGO INSTRUMENTU MUZYCZNEGO MICROSONIC NX-1 .**1988, 51 S. 35 RYS. MASZYN.+ ZAL. 14 RYS.A0 ZLEC.SSP TECHNOSERVICE ,GDANSK.//

1988 PROJEKT KONCEPCYJNY SYSTEMU DWUKANALOWEGO RADIOTELEFONICZNEGO LACZA ABONENCKIEGO BLT-2.**1988, 40 S. 69 RYS. 2 TAB. MASZYN. ZLEC.: KOLEJOWE ZAKLADY AUTOMATYKI, GDYNIA.//

1988 PROJEKT LACZNICY TELEFONICZNEJ O STEROWANIU MIKROPROCESOROWYM CB 60-7-1/Z-80.**1988, 43 S. 41 RYS. 3 TAB. MASZYN. ZLEC.: SSP TECHNOSERVICE , GDANSK.//

1988 PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ DLA NIEWIDOMYCH NA PRZEJSCIACH ULICZNYCH.**1988, 43 S. 8 RYS. 10 TAB. BIBLIOGR. 12 POZ. MASZYN.ZLEC.: TOWARZYSTWO URBANISTOW POLSKICH, WARSZAWA.//

1988 SUBJECTIVE METHODS FOR THE ASSESSING PROPERTIES OF ARTIFICIAL REVERBERATION. METODY SUBIEKTYWNE DO OCENY JAKOSCI SZTUCZNEGO POGLOSU. W: /PROC./ PRESENTED AT THE 84TH CONVENTION 1988 MARCH 1-4, PARIS. NEW YORK: AUDIO ENG. SOC./**1988/ S. 1-10, 3 RYS. BIBLIOGR. 11 POZ. PREPRINT 2643 (L-7).//

1988 SYSTEM SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ DLA NIEWIDOMYCH NA PRZEJSCIACH ULICZNYCH. W: MATERIALY. XXXV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI OSA-88. BIALOWIEZA /WRZE- SIEN 1988/. WARSZAWA: IPPT PAN** 1988 CZ. I S. 207-212, 2 RYS. BIBLIOGR. 5 POZ. INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI, KOMITET AKUSTYKI PAN, POLS- KIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE.//

1988 TECHNOLOGIA I URZADZENIA DO CELOW URUCHAMIANIA SYSTEMOW MIKROPROCESOROWYCH W TOKU PRODUKCJI W KOLEJOWYCH ZAKLADACH AUTOMATYKI W GDYNI. CZ. I-III.**1988, 46 S. 9 RYS. MASZYN. ZLEC.: KOLEJOWE ZAKLADY AUTOMATYKI, GDYNIA.//

1988 TLUMIENIE AKTYWNE W ZASTOSOWANIU DO WYCISZANIA HALASOW WASKOPASMOWYCH. W: PRACE I KRAJOWE SYMPOZJUM POSWIECONEGO OGRANICZENIU ZAGROZEN HALASOWYCH I WIBRACYJNYCH W SRODOWISKU PRACY ZAKLADU PRZEMYSLU LEKKIEGO. RED. L.F. LIPI- NSKI. OLSZTYN - MIKOLAJKI, WRZESIEN 1987. GDANSK: SROD. LAB.AKUS.SPEKTROSK. UNIW.GDAN.**1988 S. 121-133.3 RYS. 2 TAB.BIBLIOGR.19 POZ. POLSKIETOWARZYS- TWO AKUSTYCZNE,ODDZIAL GDANSKI,OLSZTYNSKIE ZAKLADY OPON SAMOCHODOWYCH.STOWARZYSZENIE INZYNIEROW I TECHNIKOW PRZEMYSLU CHEMICZNEGO,ODDZIAL OLSZTYNSKI, ...//2

1987 A PROGRAMMABLE DIGITAL REVERBERATOR.PROGRAMOWANY REWERBERATOR CYFROWY. POL. TECH. REV.**1987 NR 2-3 S. 9-10, 1 RYS. 1 TABL.//

1987 CROSS-CORRELATION CRITERIA FOR DETERMINING THE ARTIFICIAL REVERBERATION QUALITY. KRYTERIA KORELACYJNE DO OKRESLANIA JAKOSCI SZTUCZNEGO POGLOSU. W: PROC. PRESENTED AT THE 82ND CONVENTION 1987 MARCH 10-13, LONDON. NEW YORK: AUDIO ENG. SOC. **1987 S. 1-9, 3 RYS. BIBLIOGR. 7 POZ. PREPRINT 2442(D-5).//

1987 PROGRAMOWANIE ROZKLADOW ODBIC W REWERBERATORACH CYFROWYCH. W: ZBIOR TEKSTOW REFERATOW I MATERIALOW PRZYGOTOWANYCH NA I SYMPOZJUM REZYSERII DZWIEKU. WARSZAWA 23,24,25 KWIETNIA 1987 R. WARSZAWA: AKAD. MUZ. IM. F. CHOPINA**1987 S. 53-56, 1 RYS. BIBLIOGR. 7 POZ.//

1987 ROZKLAD ODBIC W REWERBERATORZE CYFROWYM A JAKOSC SZTUCZNEGO POGLOSU.**1987, 243 S. 58 RYS. 09 TABL. BIBLIOGR. 118 POZ. MASZYN. ROZPRAWA DOKTORSKA (1987.08.31). PG, WYDZ.ELEKTRON. PROMOTOR: DOC. DR INZ. GUSTAW BUDZYNSKI//

1987 SPOSOB I URZADZENIE DO ORGANIZACJI LACZNOSCI TELEFONICZNEJ WEWNETRZNEJ.**1987, 8 S. 1 RYS. MASZYN. ZGLOSZ. NR P-268007 Z 1987.09.29. WLWSCICIEL ZGLOSZENIA: STUDENCKA SPOLDZIELNIA PRACY TECHNOSERVICE , GDANSK//

1987 UKLAD DETEKCJI SYGNZLU PODNIESIENIA MIKROTELEFONU APARATU TELEFONICZNEGO.** 1987, 7 S. 2 RYS. MASZYN. ZGLOSZ. NR P-269245Z 1987.12.033. WLASCICIEL ZGLOSZENIA: STUDENCKA SPOLDZIELNIA PRACY TECHNOSERVE , GDANSK.

1987 UKLAD ZASILANIA ABONENCKIEGO APARATU TELEFONICZNEGO.**1987,10 S. 2 RYS. MA- SZYN. ZGLOSZ. NR P-269246 Z 1987.12.03. WLASCICIEL ZGLOSZENIA STUDENCKA SPOLDZIELNIA PRACY TECHNOSERVICE ,GDANSK.

1987 WSTEPNY PROJEKT KONCEPCYJNY UKLADU MIKROPROCESOROWEGO STEROWANIA AUTOMATEM GALWANIZERSKIM AGB-2.**1987, 26 S. 7 RYS. 2 TABL. MASZYN. ZLEC.: ZESPOLY AUTORSKIE DORADCOW.//

1987 ZASTOSOWANIA MIKROPROCESOROW W KLAWISZOWYCH INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH. SPRAWOZDANIE Z ETAPU II.**1987, 38 S. 25 RYS. MASZYN. ZLEC.: ZAKLADY RADIOWE ELTRA W BYDGOSZCZY.//

1987 ZASTOSOWANIE MIKROPROCESOROW DO STEROWANIA UKLADAMI DWUKANALOWEGO RADIOFONICZNEGO LACZA ABONENCKIEGO. WSTEPNY PROJEKT KONCEPCYJNY**1987, 32 S. 4 RYS. MASZYN. ZLEC.: ZESPOLY AUTORSKIE DORADCOW.//

1986 ZASTOSOWANIE MIKROPROCESOROW W KLAWISZOWYCH INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH. SPRAWOZDANIE Z ETAPU I.**1986, 42 S. 3 S. 2 TAB. BIBLIOGR. 31 POZ. MASZYN. ZLEC.: ZAKLADY RADIOWE ELTRA , BYDGOSZCZ.//

1985 PROBLEMY KONSTRUKCYJNE REWERBERATORA CYFROWEGO.W:MATERIALY XXXII OTQWARTEGO SEMINARIUM Z AKUSTYKI OSA´85,KRAKOW 24-27 WRZESNIA 1983.KRAKOW:AGH**1985 S.331-334,2RYS.BIBLIOGR.3POZ.//

1985 REWERBERATORY CYFROWE. W: INZYNIERIA DZWIEKU. ZBIOR TEKSTOW REFERATOW I MATERIALOW, PRZYGOTOWANYCH NA I SYMPOZJUM INZYNIERII DZWIEKU, ORGANIZOWANE W DNIACH 13, 14 I 15 CZERWCA 1985 W GDANSKU Z OKAZJI 40-LECIA POLITECHNIKI GDANSKIEJ I GDANSKIEJ ROZGLOSNI POLSKIEGO RADIA. /GDANSK: P. GDAN./**1985 S. 119-122, 2 RYS. BIBLIOGR.3 POZ.//

1984 PROBLEMY REALIZACJI KOREKTORA MOWY NURKA. W: /MATERIALY/ I SYMPOZJUM Z HY- DROAKUSTYKI HYDROAKUSTYKA . JASTRZEBIA GORA, 23-25 MAJA 1984. GDYNIA: WYZ- SZA SZKOLA MARYNARKI WOJENNEJ**1984 S. 84-91, 3 RYS. BIBLIOGR. 5 POZ. SUM. /WYZSZA SZKOLA MARYNARKI WOJENNEJ, ZAKLAD HYDROAKUSTYKI POLITECHNIKI GDA- NSKIEJ, POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE./

1983 ELEKTRONICZNY UKŁAD NUMERYCZNEGO PROGRAMOWANIA BADAŃ ZMĘCZENIOWYCH. W: MATERIAŁY I SEMINARIUM ZESPOŁU ZMĘCZENIA I MECHANIKI PĘKANIA MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI. PROGRAM. SKROTY REFERATOW. WYKAZ UCZESTNIKOW. CZESTOCHOWA, MAJ 1983 R. CZESTOCHOWA: PAN, ZESPOL ZMECZENIA I MECHANIKI PEKANIA MATERIALOW I KOSTRUKCJI, POL. TOW. MECH. TEORET. I STOS. ODDZ. W CZESTOCHOWIE, P. CZEST. **1983 S. 31.

1983 WYBRANE ZASTOSOWANIA CYFROWYCH PAMIECI RAM W INZYNIERII DZWIEKU. W: PRACE XXX OTWARTEGO SEMINARIUM Z AKUSTYKI. PROC. OF THE XXXTH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS OSA´83. GDANSK, WRZESIEN 1983. GDANSK: KOMIT. AKUSTYKI PAN, POL. TOW. AKUSTYCZNE**1983 T 2 S. 527-530, 2 RYS.

1982 ANALIZA DRGAN LOSOWYCH I BADANIA ZMECZENIOWE UKLADOW MECHANICZNYCH.**1982, 131 S. 52 RYS. BIBLIOGR. 41 POZ. MASZYN. PROBLEM MIEDZYRESORTOWY MR- I-27.4.4. ZLEC.: INST. OKRET. PG.


Grant: 2009-03-11 Opracowanie nowej metody detekcji składowych tonalnych widma do zastosowania w algorytmach kodowania sygnałów fonicznych

2008-01-02 Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji-aspekty techniczne; aplikacyjne i rynkowe

2007-10-19 Metody redukowania zniekształceń kołysania i drżenia dźwięku

2007-09-04 Opracowanie nowego rodzaju komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w edukacji i medycynie

2007-07-10 Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości (w tym przemocy w szkołach) oraz terroryzmu

2006-09-22 Opracowanie metodyki monitorowania środowiska aglomeracji miejskich z zastosowaniem nowoczesnych środków teleinformatycznych i technologii geoinformacyjnych

2005-06-06 Nowe metody kodowania mowy dla potrzeb telefonii IP

2000-10-01 Kodowanie perceptualne sygnału fonicznego z zastosowaniem inteligentnych algorytmów decyzyjnych.

2000-01-02 Metody realizacji dźwięku dla potrzeb wielkokanałowego przekazu multimedialnego.

1999-10-01 Nowe metody analizy i przetwarzania danych w multimedialnych systemach orientacji przestrzennej dla osób niewidomych.

1997-01-02 Nowe metody inteligentnej filtracji i kodowania sygnału fonicznego

1996-10-01 Poprawa parametrów protez słuchu.

1995-07-01 Nowe metody cyfrowej syntezy dźwięku.

1995-01-02 Rozwój metod cyfrowej rekonstrukcji i kształtowania sygnałów fonicznych.

1993-07-01 Cyfrowa rekonstrukcja i kształtowanie sygnałów fonicznych.

1992-07-14 System komputerowego rozpoznawania mowy.


Opieka nad laboratorium: Laboratorium Katedry Systemów Multimedialnych


Wynalazek: System komputerowy i sposób korzystania z komputera Zgłoszenie patentowe nr: P385706

Sposób i urządzenie do wspomagania treningu pisania Zgłoszenie patentowe nr: P386830

Sposób i układ tłumienia echa akustycznego w terminalu VoIP Zgłoszenie patentowe nr: P384616

Sposób i układ ostrzegania dla przejazdów kolejowych Zgłoszenie patentowe nr: P386596

Sposób i układ do monitorowania ruchu pojazdów i hałasu komunikacyjnego Zgłoszenie patentowe nr: P382471


Wypromowani doktorzy: 1995-12-19 dr inż. Andrzej Kaczmarek
1997-12-16 dr inż. Sławomir Zieliński
1999-11-23 dr Alicja Wieczorkowska
2002-02-26 dr Marek Szczerba
2003-04-29 dr inż. Rafał Królikowski
2003-04-29 dr inż. Artur Lorens
2007-07-10 dr inż. Piotr Odya
2009-04-21 dr inż. Przemysław Maziewski
2011-03-15 dr inż. Maciej Kulesza

Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych: dr inż. Krzysztof Cisowski doktorska
dr inż. Michał Papaj doktorska

Jednostka badawcza: Katedra Systemów Multimedialnych


Wydział: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki


Telefon PG: 58 347 13 01